Archive for augusti 20th, 2021

Published by Irène Nordgren on 20 aug 2021

Organiserad motståndsrörelse mot reformer

Redan några år efter att Franciskus tillträtt som påve stod det klart att han motarbetas inifrån Vatikanen. ”Pope says foes make reforming Vatican as hard as cleaning Sphinx with toothbrush”

https://www.reuters.com/…/us-christmas-season-pope…

En pålitlig och trovärdig bedömare och analytiker av Vatikanen är Thomas Reese som i april 2019 i America Magazine uttalat sig så här när det gäller frågor kring kurian och reformer

– Vatikanen är fortfarande organiserad som ett 1700-tals hov där prinsarna (kardinalerna) och adeln (biskoparna) hjälper kungen att styra nationen (kyrkan). Problemet med en sådan struktur är omöjlighteten att avskeda prinsar och adel som visar sig inkompetenta. Vad kyrkan behöver är en kompetent statsförvaltning – inte ett hov. 

-Eftersom Vatikanen är utformad som en absolut monarki finns ingen maktfördelning. Kurian är såväl lagstiftande som dömande som verkställande makt. https://www.americamagazine.org/…/three-ways-evaluate…

Nyligen skrev Thomas Reese ”First, no one document, no one effort, will ever completely reform the Curia. Like the church, it must be “semper reformanda” — always reforming.”

Vidare framhåller Thomas Reese Franciskus kritiska syn på klerikalism och att Franciskus till viss del lyckats förändra klimatet inom kurian även om han inte lyckats förändra dess struktur.

https://www.americamagazine.org/faith/2021/06/03/vatican-curia-reform-pope-francis-240791

// Irène

PS Redan okt 2008 skrev Gert Gelotte och jag en artikel i Kyrkans Tidning under rubrik ”Petrus uttnämnde inga kardinaler” där vi citerade ett sexpunktsprogram av Thomas Reese i vilket denne argumenterar för maktfördelning och subsidiaritet. https://www.kyrkanstidning.se/debatt/petrus-utnamnde-inga-kardinaler

// Irène

PS Redan 2006 ställde jag frågan som ständigt är lika aktuell

Har Jesus instiftat Vatikanen ?

Du är Petrus
och på denna klippa ska jag bygga min stat,
Vatikanen.
För att så ska ske måste du ta av dig dina fiskarkläder
och lägga dina nät åt sidan.
Du måste lämna Genesarets sjö
och bege dig till Rom
för att där se på kejsaren
och lära dig styra ett rike.
Se på kejsarens palats.
Se på hans kult.

Som ett tecken på dina efterträdares kejserliga värdighet
ska också de ta hans titel Pontifex Maximus.
De ska lära sig makt och kontroll.
Som hjälp därtill kommer de

i sinom tid att få en Inkvisition,
också kallad Troskongregation
och som kommer att fruktas av de många.
Styr ditt rike enväldigt
och låt där kvinnor alltid hålla sig i bakgrunden.

Kom det ihåg som ett av mina viktigaste bud.
Älskar du mig och vill bli mig trogen
håller du detta intill tidens slut

http://www.katolskvision.se/blog/?p=25

Published by Irène Nordgren on 20 aug 2021

Diakon Göran Fäldt fortsätter motarbeta påve Franciskus

Diakon Göran Fäldt i Sankt Franciskus katolska församling i Jönköping och ordförande i KUÄF (Katolska utskottet för äktenskap och familj) ger sken av att på Katolsk Horisont presentera Franciskus ”Amoris Laetitia” under familjeåret 2021-2022 https://www.youtube.com/watch?v=zkNi95J11Rc

I själva verket är diakon Göran Fäldts syfte – maj 2021 – att i förbigående och korta ordalag – för skams skull- nämna Franciskus apostoliska uppmaning Amoris Laetitia / Kärlekens glädje från 2016 – som Göran Fäldt inte gillar – för att därefter i lugn och ro kunna passa på att utnyttja tiden till att ingående istället lyfta fram och hylla Johannes Paulus II ”Brev till familjerna” som skrevs 1994.

Diakon Göran Fäldt har som vana att på Katolsk Horisont presentera sina åsikter genom att översätta texter från författare som har samma uppfattning om tingens katolska ordning som Göran Fäldt själv hyser och som ofta undergräver Franciskus budskap.

När det gäller Amoris Laetitia hittade Göran Fäldt 2019 en text att översätta som bla säger ”Amoris Laetitia inriktar sig på ett subjektivt sökande efter ett ouppnåeligt ideal och föreslår en utveckling i vilken de katolska paren åsidosätter Herrens förbud mot äktenskapsbrotten och bidrar till de centrifugala krafterna som utsätter Kyrkans auktoritet för påfrestningar. ” 

https://www.katolsk-horisont.net/bloggar/blogg-diakon-goran/varfor-maste-vi-fortfarande-ha-problem-med-amoris-laetitia

// Irène

PS Detta är inte första gången som ordföranden i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj / KUÄF diakon Göran Fäldt motarbetar Franciskus. http://www.katolskvision.se/blog/?p=26527

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27387