Dagens Understreckare i SvD   ”En dialogens apostel som ärkebiskop” är skriven av Kjell Blückert – docent i kyrkovetenskap och medlem i redaktionen för jesuiternas kulturtidskrift Signum.

”Allahu akbar, Gud är större: formuleringen är hjärtat i den muslimska bönen och bekännelsen. Det kan därför tyckas utmanande att en biskop i Svenska kyrkan sätter denna bekännelse som devis under sin vapensköld och gör den till rubrik på en bok riktad till Svenska kyrkans medlemmar i Lunds stift. Men vid närmare betraktande är denna devis väl förankrad i den kristna traditionen och återfinns i Första Johannesbrevets ord ”Gud är större än vårt hjärta och förstår allt”. Den uttrycker grundtanken i de abrahamitiska religionerna. ”Gud är större än våra bilder av Gud. Hur mycket vi än vet och hur starkt vi än tror, blir vi aldrig färdiga med våra svar och vi äger aldrig allt.””

http://www.svd.se/kultur/understrecket/en-dialogens-apostel-som-arkebiskop_8641248.svd

// Irène

PS Jag ser Kjell Blückerts understreckare om den omstridda nya ärkebiskopen Antje Jackelén som kanske en vattendelare inom svensk katolicism………

Uppsalakatolicism mot Lundakatolicism med Martin Lembke  på SvD Brännpunkt 17 okt ”Jackelén bör förklara sig om jungfrufödsel”

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jackelen-bor-forklara-sig-om-jungfrufodsel_8627624.svd

Guds människoblivande, ett mysterium – låt det förbli klart och tydligt

Intressant att notera är att Kjell Blückert också är ansvarig utgivare för Katolskt Magasin vars chefredaktör är Margareta Murray-Nyman.   Ska  bli intressant att läsa OM och i så fall HUR  KM tänker presentera nya ärkebiskopen. Flera av KM  läsare jag talat med upplever nya ärkebiskopen i svenska kyrkan närmast som en katastrof…….

Margareta Murray -Nyman har ju enligt egen utsago   påtagit sig uppgiften att skydda sin”SKÖRA”  läsekrets mot”skrämmande ” nyheter och infallsvinklar……

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/87/1/