Fra Angelico ”Bebådelsen” ca 1432 Pradomuseet -Madrid

I ärkebiskopens olika svar lämnas alltid utrymme kvar åt mysteriet – vilket tilltalar mig.

”Ibland är att vara tydlig  att säga det här är en fråga som man inte kan besvara enkelt med ja eller nej utan det är en komplicerad fråga .Viktigt att inte sticka under stol med komplexiteten. Om man reducerar komplexa frågor till väldigt enkla påståenden då bidrar man i och för sig till sekulariseringen. Då  undanhåller man den omfattande kunskap som ändå finns i den teologiska traditionen. Den ska också fram.”

http://www.dn.se/nyheter/sverige/vi-kan-inte-vara-sakra-pa-jungfrufodelsen/

Igår 17 oktober skriver MARTIN LEMBKE doktor i religionsfilosofi, Lunds Universitet  på SvD Brännpunkt under rubrik  ”Jackelén bör förklara  sig om jungfrufödsel”

”Om hon till äventyrs inte tror på, eller rent av förnekar, jungfrufödelsens biologiska fakticitet, blir jag nedstämd men inte alldeles desillusionerad. Om hon däremot svävar på målet vad gäller Jesu unika person, vilket man fruktar kan vara fallet eftersom hon så tydligt har velat distansera sig från en rent biologisk förståelse av jungfrufödelsen, är det fara värt att hennes kristna bekännelse, hur välvillig den än är, egentligen bara är ett språkspel för galleriet.”

”I sin replik (10 okt) svarade Jackelén att jungfrufödelsen är ett antikt exempel på ”mytologiskt språk”, vars syfte är ”att uttrycka det egentligen osägbara, det som spränger språkets gränser och verklighetens kategorier”.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jackelen-bor-forklara-sig-om-jungfrufodsel_8627624.svd

På vems mandat går  Martin Lembke – som  konverterat  till katolska kyrkan från pingst – ut så hårt mot en ärkebiskop i svenska kyrkan ?

Jag tycker Martin Lembke som katolik ska coola ned och använda sin energi att istället – för att hoppa på en ärkebiskop i ett annat trossamfund – KRITISERA  den sexfixerade Troskongregationen – inom sitt eget trossamfund – som utövar MENTALA ÖVERGREPP   på katoliker som inte är BOKSTAVSTROENDE och som inte känner sig bekväma med ”enkla tydliga”  bibeltolkningar på dagisnivå.

Är Martin Lembke personligen ”jungfruberoende ”  så finns ju bibelöversättningar för alla.

Sv folkbibeln online

Jesaja 7:14 ”Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.”

Lukas 26-27 ”I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria.”

Eller

Jesaja 7: 14 ”Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ’Gud med oss’.”

Lukas 26 –27 ”I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.”

Till Martin Lembke   Om det något som är ett mysterium så är det Guds människoblivande – låt det förbli klart tydligt !

// Irène

PS  Idag har Hanna Stenström – bibelforskare och teol dr i Nya testamentets exegetik – skrivit ledare  på Dagens Seglora.

Inte ”udda” att ha ett modernt perspektiv på jungfrufödseln

Igår skrev jag en krönika

”Den rena läran” är en historia om blodspillan