Är man inte formellt katolik men har ”rätt”  uppfattning i tidens kontroversiella frågor  så  står ”Signumkretsen”  med öppna armar.

Birro bekänner färg och välkomnas

Birro är naturligtvis GEFUNDENES FRESSEN  för Signumkretsen  bla för sin hållning som han gav uttryck för som Expressenkrönikör gentemot  blivande ärkebiskop Antje Jackelén  i november förra året då Birro ifrågasatte om  Jackelén ”faktiskt var kristen.”

Birro skriver

”Är alla religioner jämnbördiga? Är allas Gud rätt Gud?  Frågorna infinner sig och vägrar lämna mig efter att 6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan begåvats med en ny ärkebiskop som i grunden avsagt sig sina kristna värderingar.  Hon tror inte att Jesus är enda vägen till Gud och tror varken på jungfrufödsel eller himmel och helvete. Hon är naturligtvis i sin fulla rätt att tycka detta. Men problemet uppstår när hon ska vara svensk kristenhets främsta talesperson. Ett grundläggande krav hos en sådan människa borde rimligen vara att hon faktiskt är kristen.”

Professionelle kappvändaren Marcus Birro förstår nada att omvärlden kan känna sig förvirrad av att Birro ”gått ut” som katolik när det var mest passande   och hotar att lämna svenska kyrkan när det är mest passande.

Att hårt kritisera katolska kyrkan som Birro gjorde i en mycket uppmärksammad DN artikel för 4 år sedan ”Min Gud dras i smutsen av präster och biskopar”  tog ju extra skruv just för att kritiken kom från en – som alla trodde – katolik eftersom artikeln undertecknats ”Marcus Birro katolik, poet och författare”

Birro skriver 2010

”Jag älskar den liberala katolicismen, den som står på gränsen till revolution, den som har en oerhörd styrka i sina fårade händer, den som faktiskt kan våga och riskera allt, även om den inte alltid gör det.”

http://www.dn.se/debatt/min-gud-dras-i-smutsen-av-praster-och-biskopar/

Expressenkrönika augusti 2011

”Som troende katolik är man van vid fördomar, missförstånd och ignorans. Vi får klä skott för alla djävulska perversioner. Mer vardagligt handlar det om publicerade fördomar och lögner i det ­oändliga.”

http://www.expressen.se/kronikorer/marcus-birro/marcus-birro-vi-skams-inte-for-att-vi-tror-pa-gud/

Birro själv är oerhört förundrad över att folk gör så stor affär av att han står i direktsändning i SVT  och hotar att lämna Svenska kyrkan när han tidigare utgett sig för att vara katolik.

Underförstått det är väl inget märkvärdigt.

Det tycker inte heller Fredrik Heiding SJ  som är  ytterst förstående och som om det vore den naturligaste sak i världen för alla  troende ”att röra sig dit man är välkommen” skriver den likaledes ytterst hjälpsamme Heiding  som inget hellre vill än att hjälpa Birro på traven att kanske  ” simma över floden Tibern”

Heiding skriver

”Birro ser sig själv som ”en sökande katolik” och bekänner sig till katolicismen. Han har däremot vare sig döpts katolskt eller konverterat, vilket ändå är den allra vanligaste betydelsen av ordet ”katolik” och som de flesta förknippar med beteckningen. Birro säger också att han går i olika kyrkor och rör sig mellan samfunden: ”Jag rör mig dit jag är välkommen”.

Att Birro är kolumnist på Världen Idag och starkt också sympatiserar med  Livets Ord och dess värderingar ger Birro extra pluspoäng i Stockholms katolska Stift där biskop Anders  utomkatolska preferenser är prejudicerande.

Helt följdriktigt kan därför  Fredrik Heiding SJ utfärda ett offentligt inbjudningskort å Signumskretsens vägnar

”Vi har bjudit in Marcus Birro till Signumkretsen några gånger utan att ett möte har kommit till stånd. Men det kanske ändå blir tillfälle till en espresso framöver. Han är naturligtvis också välkommen att simma över floden Tibern…”

// Irène

PS   Att jämföras med när en annan jesuit i ”Signumkretsen” Ulf Jonsson skriver om Katolsk Vision i sin ledare 2009

”Men i långa stycken låter manifestet från Katolsk vision som önskelistan från en grupp övervintrande gamla 68:or. Man förespråkar homoäktenskap, möjlighet till skilsmässa och omgifte, och öppet nattvardsbord för alla oberoende av religiös tillhörighet. Att de samfund som redan valt att följa dessa recept knappast hör till de mest levande delarna av kristenheten tycks man inte oroas av.”

I men inte av världen – Signum

Det är skillnad på FOLK och FÄ !

Och om det några  som kan det här med ”URSKILJNING” så är det Signumkretsen.

Lyssna på Ulf Jonsson som skriver

”Förvisso måste det finnas plats för kritik även inom kyrkan. Gemenskaper där kritik inte är tillåten är farliga och riskerar att bli omänskliga. Men samtidigt krävs ändå en viss urskiljning för att kritiken ska bli fruktbar och i längden kunna tas på allvar. De ständiga gnällspikarna som aldrig är nöjda, oavsett vilken melodi som för tillfället spelas, bidrar inte till att föra utvecklingen framåt. ”

Underförstått det gäller att ”GNÄLLA”  på rätt saker  tex Svenska kyrkan eller något i det sekulära samhället !

Det gäller att vara ”RÄTT GNÄLLSPIK.”

Och då måste till och med jag erkänna att det inte är många – vare sig katoliker eller  ”sökande katoliker” – som kan konkurrera med Birro om den  titeln.

http://www.dagen.se/nyheter/birro-ar-inte-medlem-i-katolska-kyrkan/