Igår hölls kvinnokonferens  på Påvliga AntonianumUniversitetet i Rom där frågan om kvinnans roll i kyrkan ur ett internationellt perspektiv behandlades.

Antonianum -franciskanernas Universitet  är det första påvliga universitetet med en kvinna som rektor. Syster Mary Malone stod som värd för konferansen och kardinal Ravasi -ordförande för Påvliga kulturrådet – inledningstalade.

En mängd olika konkreta förslag kom upp och alla var rörande överens om att det gällde att tala med kvinnor istället för om kvinnor. Mer kvinnliga lärare till prästseminarier.  Se över kyrkorätten i syfte att mer frikoppla kyrkligt ansvar från ämbetsvigning. Anordna kvinnosynoder  som ett nytt  kyrkligt instrument i analogi med   biskopssynoder.  Kvinnliga röster måste få  erkänd auktoritet.

http://de.radiovaticana.va/news/2015/04/29/weltkirche_wohin_gehen_die_frauen/1140536

”Why can’t a women head Pontifical Councils and Congregations, preach a retreat to the Roman Curia or be included in the Pope’s Council of closest advisors? If there is a unique “feminine genius”, as Pope John Paul liked to say, then why is it not being heard and included in the decision making process at both local and universal level?”

http://en.radiovaticana.va/news/2015/04/29/catholics_answer_popes_call_for_more_incisive_female_role/1140516

// Irène

PS Med på kvinnokonferensen var vår egen sr Madeleine Fredell OP – generalsekreterare för Justitia et Pax Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms katolska stift – och tillika spjutspetsen bland svensk-katolska feministteologer.