Fader Marcial Degollado – pedofil och förbrytare – välsignas av sitt skyddshelgon Johannes Paulus II

”Vows of silence ”

http://www.youtube.com/watch?v=tHyhdaTQCS4

Organisationen SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests)  skriver  i ett pressmeddelande 29 april

”SNAP blasts beatification of Pope John Paul II”

”  den alltför snabba Saligförklaringen av påven Johannes Paulus II strör salt i såren på alla offer som utsatts för sexuella övergrepp av präster. ”

“In more than 25 years as the most powerful religious figure on the planet, John Paul II did almost nothing to safeguard kids across the world. He repeatedly and effectively brought his unparalleled global influence to bear on other crucial issues but ignored or promoted stunningly complicit church officials. Church officials can’t have it both ways. They can’t claim to want victims to heal, while paying massive tribute to a man whom evidence shows turned a blind eye for decades to child sex crimes and elevated corrupt clerics like Cardinal Bernard Law.”

http://www.snapnetwork.org/snap_statements/2011_statements/042911_snap_blasts_beatification_of_pope_john_paul_ii.htm

Samtidigt som saligförklaringen äger rum i Rom ordnar SNAP aktioner utanför  70 kyrkor i 7 länder (Australien, Belgien, Canada, Ecuador, Frankrike , Nederländerna och USA)

http://www.snapnetwork.org/snap_press_releases/2011_press_release/043011_as_pope_is_honored_in_rome_victims_outside_churches_in_70_cities_7_countries.htm

New York Times skriver om ”Starka känslor och oenighet kring påvens saligförklaring ”

”The beatification is widely seen as a way not just to honor John Paul but to energize the Roman Catholic Church.  Yet, like John Paul’s 26-year papacy itself, it has become intensely polarizing.”

”For one thing, Benedict waived the traditional five-year wait and began the process weeks after John Paul’s death, and critics across the Catholic spectrum have questioned the alacrity. Others say that the sex abuse crisis that emerged under John Paul is grounds against sainthood. On Saturday, at least one victims’ group plans a worldwide protest.”

New York Times skriver också om Johannes Paulus privatsekreterare kardinal Stanislaw Dziwisz som också stod mycket nära Marcial Degollado.

http://www.nytimes.com/2011/04/29/world/europe/29vatican.html?pagewanted=2&_r=1&sq=Dziwisz&st=cse&scp=1

// Irène

PS  I december 2002 räddas kardinal Bernard Law –  ärkebiskop i Boston och anklagad  pedofilbeskyddare –    av Johannes Paulus till Vatikanens skyddszon och får där  nya uppdrag som han idag fortfarande innehar.

http://www.boston.com/globe/spotlight/abuse/overview/

Kardinal Stanislaw Dziwisz, ärkebiskop av Krakow ( privatsekreterare till Johannes Paulus under 4 decennier)  anses vara stark lobbyist för en så snabb saligprisning som möjligt.

Stanilaw Dziwisz och Johannes Paulus dåvarande statssekreterare Angelo Sodano hjälpte Johannes Paulus att skydda kardinal Groër då det 1995 uppdagades att påvens  nära vän, den homosexuelle kardinal Groër var inblandad i sexskandaler med otaliga prästnoviser som han sexuellt förgripit sig på.

Johannes Paulus  och Vatikanen handlade affären Groër på ett ”diplomatiskt sätt” och  såg till att kardinal Groër slapp undan rättvisan.  Han förvisades  till ett nunnekloster i Österrike.

Skandalen med kardinal Groër gav upphov till att 500.000 namnunderskrifter samlades in och katoliker började kräva  reformer och förnyelse av kyrkan och detta blev  också upprinnelsen  till reformrörelsen Wir sind Kirche.

******************

Denna ensidigt negativa bild  av Johannes Paulus II kan ses som en nyansering  för att få fram motsägelsefullheten som döljs i den så ensidigt postiva bild   som återges genom Vatikanradions programchef Andrzej Koprowski SJ på Stockholms Sifts hemsida resp av Ulf Jonsson SJ på Signumbloggen.

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/378/1/

http://signumbloggen.wordpress.com/2011/04/30/saligforklaringen-av-johannes-paulus-ii/

Läs också om Johannes Paulus helgonförklaring av  Opus Dei grundaren och Francobeundraren Josemaría Escrivá de Balaguer – 27 år efter dennes död.

Att jämföras med Oscar Romero som 31 år efter att ha gett sitt liv för de fattiga ännu inte helgonförklarats.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=1604