Kära Ulla

Tack för din mycket välformulerade och angelägna understreckare i dagens SvD ”En vidräkning med Vatikanens tysta män” om nedanstående bok.

”Kommentarer välkomnas” skriver du på din FB sida. 

Jag tar dig på orden. Stockholms katolska Stift har ju inte precis bedrivit någon reklam av boken.

Nej den tycks snarare ha filtrerats bort i Stiftets Bullerbyfilter. Därför desto viktigare med din understreckare. Blir intressant om även din understreckare filtreras bort…….?

 Gillar särskilt när du skriver :”Men det viktiga är att Martel bidrar till att riva Berlinmuren av tystnad kring något som otvivelaktigt existerar och som i dag är föremål för en intensiv inomkatolsk diskussion. ”

Men synd att du helt väljer att hoppa över de ca 20 sidor som handlar om kardinal Trujillo som 1990 -2008 innehade posten som prefekt för Vatikanens familjefrågor. Hans uttaladen 2003 på nedanstående länk om kondomer när Aids härjade som värst  kommer jag aldrig att glömma och förlåta pga att jag på den tiden arbetade inom missbrukarvården inom Stockholms läns landsting och där mötte HIV – smittade homosexuella patienter ……….

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20031201_family-values-safe-sex-trujillo_en.html

Martel beskriver detaljerat omständigheterna som föranledde Johannes Paulus II att 1990 utnämna Trujillo till ordförande för Påvliga rådet för familjen. En katastrofal utnämning.

Förutom sitt tunnelseende vad sex-och samlevnad beträffar så avskydde JP2 allt vad befrielseteologi heter – som myntades av den peruanske prästen Gustavo Gutiérres.

Det var tiden för konferensen i Medellin 1968. Martel beskriver hur alla vittnesmål pekar mot att Trujillos karriär inleddes när CELAM (Latinamerikanska biskopskonferensen) möttes i Medellin 1968 och vars tankegångar Trujillo motarbetade redan från början. 

Martel beskriver polariseringen inom katolska kyrkan i Latinamerika. Hur JP2 utnämnde Opus Dei biskopar osv. 1979 utnämndes Trujillo till ärkebiskop av Medellin. En bra och effektiv bromskloss mot befrielseteologi. 

1981-2005 blev kardinal Ratzinger – som även han avskydde befrielseteologi – ordförande för Troskongreagtionen.

Trujillo passade som handen i handsken för JP2 och Ratzinger. Martel beskriver Trujillo som en ”krigare mot befrielseteologi” med allt vad det innebär. Trujillo också inblandad i politiska paramilitära förföljelser och mord på befrielseteologer i Columbia- Trujillos hemland med allt vad det innebär av korruption och kriminalitet.

Detta som bakgrund till Martels intervjuer med personer som vittnar om Trujillos sexuella eskapader med prästseminarister och prostituerade som han misshandlade efter att ha haft sex med dem. Ett vittne är kardinal Lorenzo Baldassieri – fd nuncie i LatinAmerika. Han säger : ” Jag kände Lopéz Trujillo när han var ”vicar general ” i Columbia. Han var en mycket kontroversiell person. Han hade en personlighetsklyvning.”

Svårt att här sammanfatta 20 sidor på några rader men jag beklagar att du inte ägnade en enda rad åt Trujillo. Också därför att LatinAmerika åter kommer att hamna  i fokus i den kommande Amazonsynoden i Vatikanen 6-26 oktober och som den konservativa högerfalangen inom katolska kyrkan (inklusive Stockholms katolska Stift) ser som ett hot med dess förslag på frivilligt celibat och ve och fasa……kanske  förslag på  kvinnliga ämbetsbärare…..

En ytterligare kommentar när du skriver ”Men Martels reduktionistiska förklaringsmodell gör honom blind förnågot som jag uppfattar som en av grundbultarna i katolicismen: acceptansen av spänningen mellan två nivåer: å ena sidan, principer och ideal vars uppgift är att vägleda människan mot helighet och, å den andra, empatisk insikt om skröpliga människors oförmåga att realisera dessa ideal här på jorden. ”

Det känns lite problematiskt när du just i sammanhang med katolska kyrkans syn på homosexualitet för in begreppet ”ideal” och formuleringen ” vars uppgift är att vägleda människan mot helighet.”  Vem bestämmer idealen när det tex gäller sex- och samlevnad ? Det kan lätt uppfattas att heteronormen är idealet …… Det finns mycket att säga om katolska kyrkans beslutsordning att endast vigda ämbetsbärare – läs män -kan fatta beslut om frågor kring tro och moral ! Detta anses som ett otvetydigt IDEAL ! Jag tror inte att du menar att bara män kan ”vägleda människan mot helighet.” 

Hälsningar

// Irène

PS Min favvobild på katolska kyrkans syn på HBTQ – frågor.