Hej Thomas Idergard

Under rubrik ”Det bildande samtalet” firade SIGNUM sitt 100- årsjubileum 7 mars. http://signum.se/signum-firade-100-ar/   

Många prominenta gäster var inbjudna och du var dagens moderator. Bla ledde du ett panelsamtal ”Vetenskap och bildning” med professor i filosofi vid Södertörns Högskola Jonna Bornemark utifrån hennes hyllade bok ”Det omätbaras renässans.”https://www.sh.se/kontakt/forskare/jonna-bornemark

Jag undrar vad Jonna Bornemark skulle säga om hon fick höra hur du reagerade när sr Madeleine Fredell OP i radioprogrammet ”Människor och Tro” 19 dec förra året visar sin bildning genom att redogöra och ge exempel på bilder och tankegångar som florerade i medeltidens mystika värld där Gud kunde beskrivas utifrån starkt sexuella och erotiska undertoner. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1411045?programid=416

Din egen bildning verkar i alla fall inte sträcka sig så långt att du känner till vad Jonna Bornemark skriver i sin bok ”Kroppslighetens mystik – en filosofisk läsning av Mechtild av Magdeburg” (2015).

Jonna Bornemark skriver där om beginer, om medeltiden och om Gudsrelation. Jag citerar : ”Kroppen, sinnlighet och det erotiska kunde därmed användas som ingångar till en gudsrelation. Jesus kropp sågs också som något kvinnligt eftersom den blödde näring. Blod och bröstmjölk uppfattades under medeltiden intimt sammanlänkade och fostret antogs livnära sig på moderns mensblod som ju inte längre rinner ut under graviditeten.” 

”Hans (Jesus) blödande kropp med dess stigmata var liksom kvinnornas blödande kroppar

 livgivande.” (sid 56) ”Jesus talas det många gånger om i feminina termer som någon 

som till exempel ammar de troende, där finns också i sällsynta fall, som hos Catharina av Siena,

 lesbiska bilder där såret alluderar på vaginan med dess mensblod som Catharina lapar i sig. ” 

(sid 153) 

Låt mig citera din reaktion på sociala media på syster Madeleines inlägg i nämnda radioprogram. Du anser att hon gör sig skyldig till 

”pornografiering” av vår Frälsare och hans Moder, där det Mest Heliga vi känner dras i den queerideologiska smuts som inspirerats av ”denna världens härskare”. Avgudadyrkan sker just med bilder, vilket man inte behöver vara teolog för att förstå utan räcker med att man läser Bibeln. Teolog är man om man har en doktorsgrad i teologi (liksom ”filosof” om man har en doktorsgrad i filosof, ”sociolog” med doktorsgrad i sociologi osv). Ingen av dem som sprider heresier och blasfemi i det här programmet har ngn sådan. Och ingen får det heller bara för att en förvirrad fanclub skulle önska det och tror det i sin egen låtsasvärld. ”

Detta bör inte ostraffat gå förbi anser du och skriver :

”Bortsett från att beklaga de grova heresierna och blasfemin, som de båda öppet med uppenbar glädje verkar det som, medverkar i/ sprider utifrån en ideologi som inte har så mkt med kristen tro att göra, bör två saker påpekas: 1) Vi behöver förbön för deras omvändelse till Kristus och därmed kopplad offentlig ånger som botgöring. Liksom för de själar som kan förvirras av den hedendom som de förkunnar. 2) Ingen av dem är teolog som det felaktigt påpekas i programinformationen (dvs ”lögnens herre” har fullt präglat hela detta programpaket).

Jag undrar vad Jonna Bornemark – som ju faktiskt har en doktorsgrad i filosofi – skulle säga om din bildningsnivå när du år 2020 förespråkar ”offentlig ånger och botgöring” för syster Madeleine som straff för ”pornografiering av vår Frälsare och hans Moder”  utifrån att syster Madeleine sakligt beskriver samma medeltida fenomen som en  filosofiprofessor gör ? 

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

PS

Del 1
https://www.youtube.com/watch?v=OyGq2zINlpw

Del 2 
https://www.youtube.com/watch?v=dhVUBPZ5dZc