Archive for februari, 2020

Published by Irène Nordgren on 16 feb 2020

Hur många sakrament har katolska kyrkan? Svaret beror på hur petig man är

Svaret beror på om du är man eller kvinna, gay eller inte….

På Stockholms Katolska Stifts hemsida finns filmen ”Katolskt för nybörjare” om SAKRAMENTEN som berättar :

”Det finns ögonblick då möts himmel och jord. När det handlar om livets stora frågor. Om kärleken, när någon föds eller om döden. Om viktiga val i livet då allt bestäms”

”Det finns sju sakrament”

”Med dopet börjar vårt liv som Guds barn.”

”När vi är nästan vuxna ger den Helige Ande oss styrka för att leva i tron .” 

”Under hela livet har vi gemenskap med Kristus i mässoffret.”

”Dopet, konfirmationen och eukaristin gör att vi är med i de troendes gemenskap.”

”Sen när vi gifter oss och önskar få barn. Den jordiska kärleken har en himmelsk förebild.”

Här börjar min petighet. Här borde det heta ”Sen när vi som är heterosexuella gifter oss och önskar få barn……”Det är bara den heterosexuella jordiska kärleken som har en himmelsk förebild.” 

”För dig som är homosexuell räknas inte detta sakrament men  för dig finns  ett  fint liv i celibat…..”

”När vi tjänar Gud som präster. Diakoner och präster och biskopar vigs för att tjäna Guds folk.”  

Här är jag också petig. Eftersom den som talar är kvinna låter det inte sanningsenligt när hon talar i vi-form utan hon borde säga ”För er som är män och tjänar Gud som präster. Ni män vigs till diakoner och präster och biskopar för att tjäna Guds folk.”

”För oss som är kvinnor räknas inte detta sakrament men vi kan istället tjäna Gud som ordenssystrar…..”

https://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/kyrkans-sju-sakrament

// Irène

PS Om någon tycker att jag är för petig eller onödigt övertydlig så säg till !

Published by Irène Nordgren on 14 feb 2020

Att fortsättningsvis regelbundet kunna fira nattvard

Gert

Du skriver

”Utan eukaristin är kyrkan inget annat än en bland flera sociala gemenskaper.” 

Stämmer !

Och just därför tror jag att i takt med att TILLGÅNGEN  successivt minskar på katolska män som har en prästkallelse men inte vill/kan leva i obligatoriskt livslångt celibat så kommer kyrkan – med eller mot sin vilja – att tvingas återgå till det ursprungliga konceptet att fira nattvard på samma sätt som när ännu inga präster eller kyrkobyggnader fanns ……Alternativt förändra hela sin syn på manligt / kvinnligt och prästämbete, på sexualitet i allmänhet och homosexualitet i synnerhet. 

”Gör detta till min åminnelse ” sa Jesus vid den sista måltiden. Tyvärr har Leonardo da Vinicis målning Sista Nattvarden med Jesus omgiven av bara män blivit synonymt med att Jesus med dessa ord bara vände sig till män.  Vid judiska påskmåltider deltar ju inte bara män så Leonardo da Vincis målning speglar inte verkligheten!  Självklart fanns såväl män som kvinnor med när Jesus uttalade de ord som blivit instiftelseorden till eukaristin och som alltså hördes av såväl gifta män som gifta kvinnor …….Celibat är inte något som hyllas inom judendomen…..http://www.womenpriests.org/jesus-empowered-women/

Och apropå dagens diskussion om obligatoriskt celibat och gifta präster….

 I Tyskland finns en förening för katolska präster och deras fruar som visar hur det kan gå med obligatoriskt celibat och som visar hur mycket smussel och skenhelighet det finns inom katolska kyrkan kring sex, preventivmedel, äktenskap, katolska präster , celibat och homosexualitet.
https://www.vkpf.de

Så länge obligatoriskt celibat inom katolska kyrkan behövs som täckmantel för homosexualitet så länge kommer  det överhuvudtaget inte att gå att öppet och ärligt kunna diskutera frågor kring sex, äktenskap, celibat och prästämbete. Om det stämmer som Frédéric Martel påstår i sin bok ”I Vatikanens garderob” att 4 av fem präster i Vatikanen är gay  så kan det vara en delförklaring till motståndet att avskaffa obligatoriskt celibat….https://www.theguardian.com/world/2019/feb/12/four-in-five-vatican-priests-are-gay-book-claims

Klerikalism bygger på över-och underordning. Om synen på manligt /kvinnligt och hetero-och homosexualitet förändras så självdör förutsättningen för klerikalism.

// Irène

Published by Irène Nordgren on 12 feb 2020

Håller klerikalism på att självdö i takt med att prästämbetet självdör ?

Gert

Sorgligt att Franciskus fick kalla fötter av all kritik han utsattes för av den ultrakonservativa falangen inom katolska kyrkan med typer som kardinal Müller och kardinal Burke i täten. 

Müller har ju inte ens dragit sig för att jämföra Tysklands pågående reformdialog med nazi-Tyskland ….

”…..comparing the church reform dialogue under way with events in Nazi Germany https://www.americamagazine.org/faith/2020/02/06/cardinal-mueller-criticized-his-nazi-comparison-germanys-synodal-way-process

The Tablet vill nu få det till att Franciskus vill undvika ytterligare splittring.

”Some will see ”Beloved Amazonia”as ducking an historic challenge, leaving the Church in limbo in order to avoid a contentious decision that would have deepened divisions. But right at the end of the document, Francis offers a revealing window onto his discernment: ”Beloved Amazonia” is less about avoiding conflict than about seeing another path where the Holy Spirit is calling the Church.”

https://www.thetablet.co.uk/news/12469/pope-francis-discerns-third-way-for-the-amazon

WOC  (Women’s ordination conferance) är jättetbesvikna på Franciskus 

”……the Pope again relies on outdated spousal metaphors to deny women their fullness in Christ. ”

https://www.womensordination.org/2020/02/woc-responds-to-querida-amazonia-pope-willfully-turns-his-back-on-women/

Häpnadsväckande förklaring till att inte införa kvinnligt diakonat .  Franciskus vill inte ”klerikalisera kvinnors roll”

”He calls for the promotion of the married male diaconate in the region (currently there are few) and asks the region’s bishops to give greater role and responsibility to the laity and especially to women, but without opening to the ordination of women deacons—he does not want to “clericalize” women’s role.”

https://www.americamagazine.org/faith/2020/02/12/whats-pope-francis-apostolic-exhortation-amazon-synod?utm_source=Newsletters&utm_campaign=33256cc939-DAILY_CAMPAIGN_2020_02_12&utm_medium=email&utm_term=0_0fe8ed70be-33256cc939-58515409

Summan av kardemumman verkar vara att klerikalismen är på väg att självdö i takt med att prästämbetet självdör….

Müller & co är livrädda att frivilligt celibat i Amazonas – ve och fasa – skulle kunna smitta Europa.

Risken är snarare att receptet i Amazonas att hantera prästbristen med lekmannastyrda församlingar -till 60 procent kvinnor ” kommer att smitta Europa ….

”Almost all of the region’s Catholic communities are run by lay people, 60 per cent of them women; only a tiny proportion have resident clergy.” 

https://www.thetablet.co.uk/news/12469/pope-francis-diserns-third-way-for-the-amazon

// Irène

Published by Gert Gelotte on 12 feb 2020

Celibat och manligt kön viktigare än eukaristin

Påven har sagt nej till att viga gifta män (viri probati) till päster i Amazonas. Detta trots att 85 procent av byarna i Amazonas på grund av prästbristen inte kan fira mässan varje vecka och att det finns byar som enligt uppgift får nöja sig med mässa en gång om året.

Någon öppning till att viga celibatära kvinnor till präster finns inte heller i det dokument om Amazonas som påven låtit publicera.

Besluten bekräftar bilden av påve Franciskus som företrädare för principen av att den som använder många vackra ord kan komma undan med att göra ingenting.

Published by Irène Nordgren on 01 feb 2020

6 enkla skäl till att prästviga kvinnor !