Hej Helena

I Km nr 4 publicerade du vår insändare ”Svartmålning av pride” och som du samtidigt också gav svar på.  (Se nedan!)  

Då vi upplevde ditt svar som otillräckligt  kände vi behov av ett förtydligande.  Du meddelade att vi ”gärna” fick inkomma med ett sådant. 

Vi skickade då in vår replik (se nedan !) och eftersom vi inget hörde efter manusstopp tog vi för givet att repliken skulle publiceras i kommande Km nr 5-6. För säkerhets skull kollade vi dock upp med dig och fick då till svar: ”Som det ser ut nu kommer vi tyvärr inte att få plats med ert förtydligade; vi har två andra insändare/debattartiklar som berör mer aktuella ämnen och som vi vill ge plats åt.

Med tanke  på Katolskt Magasins  riktlinjer och önskemål att bla ”vara en tidning för alla katoliker ” och  ”återspegla katolska kyrkans liv i Sverige och världen” https://www.katolsktmagasin.se/0m-km/

såg vi mycket fram mot att få föra ett öppet samtal om HBTQ frågor inom ramen för Katolskt Magasin och det kändes därför extra sorgligt att du anförde platsbrist som orsak till att refusera vår replik.  

Ty när det gäller kritiska  synpunkter på katolska kyrkans syn på  utlevd homosexualitet  vågar vi påstå att Katolskt Magasins riktlinje snarare tycks vara att mörka än att återspegla den debatt som de facto försiggår inom katolska kyrkan ute i världen där såväl  kända som högt uppsatta katolska företrädare offentligt  ifrågasätter Katolsk Katekes ordalydelser om utlevd homosexualitet. http://www.katekesen.se/index.htm?kkk2331-.htm#2357

Låt oss ge ett par  exempel 

I maj i år rapporterade CNA (Catholic News Agency) om boken ”Välsignelsen av samkönade relationer” som utkommit som  svar på en förfrågan av liturgikommitteen inom österrikiska biskopskonferensen. https://www.catholicnewsagency.com/news/book-calling-for-catholic-blessing-of-homosexual-couples-was-requested-by-austrian-bishops-conference-45104 

Även ansedda The Tablet rapporterade om den nämnda boken och vidarebefordrade samtidigt nyheten om att  tyska biskopskonferensens fd ordförande kardinal  Reinhard Marx och  dess nuvarande ordförande biskop Georg Bätzing samt biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück önskar en revidering av Katolsk Katekes ordalydelser om homosexualitet. https://www.thetablet.co.uk/news/12869/new-book-charts-path-to-same-sex-benedictions

Sedan flera år tillbaka pläderar den kände visselblåsaren Klaus Mertes SJ för att katolska kyrkan måste ändra  sitt ”mindset” vad homosexualitet beträffar. https://www.newwaysministry.org/2016/06/05/church-must-change-deficient-mindset-on-homosexuality-says-german-jesuit/

https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/whistleblower-catholics-must-work-together-change-churchs-mindset-homosexuality

Vi hävdar att  det i katolska media i Stockholms katolska Stift -typ Katolskt Magasin- finns ett Bullerbyfilter som effektivt filtrerar bort internationella nyheter av ovanstående reformsinnat slag för att Katolskt Magasin på så sätt ska slippa befatta sig med pågående katolsk-kritisk internationell debatt kring kontroversiella frågor. Vi beklagar djupt att du som chefredaktör för Katolskt Magasin  i samråd med dess styrelse https://www.katolskakyrkan.se/media/3876/27-september-2019_km.pdf– blir ansvarig för att katoliker i Sverige tyvärr får en alldeles för  ensidigt vinklad  bild av vad det innebär att vara katolik i den för övrigt spännande världsvida katolska kyrkan i vilken Stockholms katolska Stift dock bara utgör en pytteliten del.  

Med vänliga hälsningar 

Irène Nordgren Kerstin Persson 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

Vi recyclar vår insändare och Helena D’Arcys svar i Km nr 4 

Vi hade gärna velat fortsätta samtalet inom ramen för Katolskt Magasin eftersom vi anser ämnet ständigt aktuellt. Då detta inte gick för sig publicerar vi vårt förtydligande här på Katolsk Vision.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

Katolskt Magasin svar till Helena D’Arcy

Helena D’Arcys svar på vår insändare ”Svartmålning av Pride” (Km 8/2020) kändes  oförståelig och otillräcklig men tydliggör samtidigt hur olika vi människor tolkar regnbågsflaggans symbolik. Symboler och bilder väcker ofta olika associationer, tolkningar och genklang hos oss människor. 

Även om Helena D’Arcy i sin artikel tar parti för de som ondgör sig över kopplingen mellan Pride och förskola / skola och även om  ”Mamma från södra Sverige”  av samma orsak ”känner sig illamående”  ställer vi frågan :  Varför skulle inte nedanstående definition från RFSU vara tillräcklig för att Regnbågsflaggan platsar i förskola / skola 

”Regnbågsflaggan – som ofta också kallas prideflaggan – har sedan 1970-talet varit den samlande symbolen för hbtq-personers rättigheter och hbtq-rörelsen runtom i världen. Den är skapad för att stå för mångfald, respekt och fred, för tolerans, öppenhet och synliggörande. Flaggan består av regnbågens färger där färgerna symboliserar mångfalden inom hbtq-rörelsen. (RFSU:s definition i tidskriften OTTAR) https://www.ottar.se/artiklar/regnb-gsflaggan-vad-st-r-den-f-r)

Om ”Mamma från södra Sverige” dessutom ”blir illamående” av att det finns en läshörna på förskolan med ”böcker med regnbågstema, där alla möjliga familjeförhållanden beskrevs rosaskimrande”  så är det läge att påminna om att i varje förskola / skola finns barn som inte lever i så kallade kärnfamiljer utan just precis ”i alla möjliga familjeförhållanden” inklusive regnbågsfamiljer. Varför skulle inte barn till ”Mamma från södra Sverige” få se sina olika kamraters – inklusive regnbågsbarnens – familjeerfarenheter skildrade i barnböcker  

Inte någonstans i artikeln berörs homosexuella i kyrkan”, skriver Helena D’Arcy  i Km nr 4.

Nej och just därför kändes frågan om homosexuella som elefanten i rummet !  Alla vet att Pride och homosexuella / HBTQ  hör intimt ihop.

Det är inte katolska kyrkan som gått i spetsen för respekt och synliggörande av homosexuella / HBTQ personer utan häri landet är det just rörelser som RFSU och RFSL som verkat för ”allas lika värde och rättigheter”.  Utan dessa rörelser hade HBTQ – personer fortfarande fått hålla sig i sin undanskymda skamvrå.  Vi hoppas att det inte var detta som Km menade att bidra till.

Irène Nordgren                              Kerstin Persson