Gert

Jag vill gärna kommentera dina 2 senaste blogginlägg genom att sätta dom i relation till Heliga Stolens -Vatikanens  roll i FN.

Du skriver

”Men jag saknar något väsentligt i påvens tal – en tanke som börjar sin resa i verkligheten och inte i ideologin. Aborter finns, vare sig de är lagliga eller olagliga, medicinskt säkra eller livsfarliga. Hur hanterar vi den verkligheten”

Tack för den kommentaren.  Oerhört CENTRAL.

Du undrar

”Vad gör vi för att ingen skall behöva välja abort för att inte bli utstött och försatt i en omöjlig social och ekonomisk situation?”

Du sätter fingret på den springande punkten

”För det andra är den katolska dubbelheten inte enbart en trohet mot höga ideal utan  även ett sätt att fly från svåra moraliska ställningstaganden”

Ofta triggas i abortdebatter hos vissa ett inre behov av att påpeka hur rysligt det är med det sekulära Sveriges abortstatistik.

Det märkliga är att  diskussionen snabbt tystnar när samma personer ska förklara hur det kommer sig att ”katolska” länder typ Polen har samma siffror när det gäller abort – om antal illegala aborter räknas in i statistiken.

http://bulletinen.org/wordpress/2011/05/19/150-000-illegala-aborter-om-aret-i-polen/

Kvinnors reproduktivitet och sexuella hälsa är varken Franciskus eller hans föregångares bästa gren att bre ut sig om. Inga celibatära påvar ska ha tolkningsmonopol  inom detta område. Det är min bestämda uppfattning .  Lekmän ska här inte   bara få komma till tals utan ska även ha en direkt möjlighet att påverka katolska kyrkans lära och praxis  inom området sex-och samlevnad.

Det är hur enkelt som helst att säga sig vara abortmotståndare och kalla sig pro –life, värna om gruppen befruktade ägg och ofödda embryon och samtidigt undvika att tex kommentera världens miljoner gatubarn.

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640683

Ulf Jonsson SJ skriver på SvD Brännpunkt i väntan på en ny påve.

”Oavsett vem man önskar som påve får man inte glömma att påven i första hand är andligt överhuvud för världens 1,2 miljarder katoliker. I svenska medier beskrivs han nästan enbart i icke-religiösa kategorier, som en sekulär företagsledare eller politiker. Men då missar man det som katolikerna själva tycker är viktigast med påven; att han ska vara en andlig ledare som kan inspirera och vägleda människor till en levande kristen tro.”

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/den-nye-pavens-uppgift-blir-omanskligt-svar_7990452.svd

Om påven vill betraktas som en till 100 % andlig ledare så kräver det bla förändrad roll inom FN.

Det UJ inte vågar närma sig är Vatikanen lika med Heliga stolen som inte vill säga ifrån sig sin permanenta observatörsstatus i FN som ger fördelar som ingen annan religion har i FN.

Heliga stolen är katolska kyrkans REGERING som inte uppfyller gängse internationella kriterier för att räknas som stat.

Catholics for choice har gjort en informativ video om problematiken kring Heliga stolen och FN där Heliga Stolen utnyttjar sin permanenta observatörsstatus till att motarbeta kvinnors reproduktiva –och sexuella hälsa med katastrofala följder för tredje världens fattigaste kvinnor som får betala med sina liv.

http://vimeo.com/74665308

Franciskus talar om ”slit och släng mentalitet ” men förmodligen har han  då inte i åtanke   de 80.000 unga kvinnor som kan känna sina liv som ”slit och släng” då de helt i onödan mister sina liv i sviterna av illegala, medicinskt osäkra aborter varvid samtidigt ett otal barn får växa upp moder – och ofta föräldralösa .

Att minska aborttalen är ett gigantiskt globalt problem som kräver långsiktiga åtgärder  – olika för olika samhällen- för att ge önskat resultat dvs  en kultur där abort hör till sällsyntheterna……..

// Irène