Läs Anna Karin Hammars krönika på Dagens Seglora

Fördjupa dialogen om kristen tro

”Språket är beroende av relation och kommunikation, kommunikation på bristningsgränsen, som Bengt Kristensson Uggla uttrycker det. Språket ger inte direktkontakt med ”verkligheten” utan är en tolkning av denna ”verklighet”.”

”I samtalet mellan olika teologiska tolkningar finns det ett uttryck som återkommande upprepas, nämligen ”klassisk kristen tro”. Även om det sällan definieras är det ett uttryck för att vi äntligen håller på att få till ett rejält teologiskt samtal i den svenska ekumeniska rörelsen.”

// Irène

PS  Vill också lyfta fram Ewa Lindqvist Hotz lysande  avskedspredikan 27 oktober i Sofia församling ”om visioner för kyrkan och samhället, om en strandens teologi, i öppenhetens landskap, om den stafettpinne som hon och Seglora smedja har att förvalta. Här publiceras predikan i omarbetad version.”

På stranden hörs historiens tilltal

http://seglorasmedja.se/post16098/fantastisk-femarsfest/