”Samvetet måste få utmana lagen”

”Att göra talet om samvetsklausul enbart till ett slagträ i en abortdebatt är en orimlig förenkling. Även om det är den frågan som fått debatten att blossa upp nu.” skriver KD:s Alf Svensson i dagens DAGEN.

http://www.dagen.se/opinion/debatt/samvetet-maste-fa-utmana-lagen/

Mycket viktigt påpekande tycker jag som katolik som har en biskop som gör exakt det som Alf Svensson vänder sig mot –nämligen ”gör talet om samvetsklausul enbart till ett slagträ i en abortdebatt”

http://www.dagen.se/nyheter/arborelius-rasar-mot-nekad-samvetsfrihet/

För 1 år sedan undrade jag i Dagen varför katolska kyrkan är så mån om att värna om samvetsfrihet för vårdpersonal men inte för egna präster som följer sitt samvete.

http://www.dagen.se/opinion/debatt/samvetsfrihet-for-alla/

1 år senare ställer jag mig samma fråga när jag tex läser  Signum och Bengt Säfstens artikel ”Samvetets röst i sjukvården ”

http://signum.se/samvetets-rost-i-sjukvarden/

eller Bengts Blogg som ovanligt tydligt illustrerar och gör det Alf Svensson påpekar att man inte ska göra underförstått använda Ellinor Grimmark ”enbart till ett slagträ i en abortdebatt.”

Abort, samvetsfrihet: Ellinor Grimmark utmanar systemet

Alf Svensson skriver att ”samvetet måste få utmana lagen.”

När det gäller vårdpersonal och aborter så är det uppenbart för alla att  biskop Anders skulle hålla  med Alf Svensson.  Underförstått om det gäller civil lagstiftning.  Då vet vi nu  att biskop Anders anser att samvetet inte bara ska utmana lagen   utan också utan sanktioner eller repressalier kräva respekt.

Men om vi talar om att tex katolska samveten också måste få utmana katolsk lag och respekteras  utan sanktioner eller repressalier så blir det nog annat ljud i skällan.

Roy Bourgeois och sr Margaret Mc Bride kan vittna om priset som katoliker  får betala om deras samveten  utmanar katolsk kanon.

Sr Margaret Mc Bride är det internationellt uppseendeväckande fallet med sjuksköterskan och ordenssystern  som 2009 följde sitt samvete när hon som medlem i etiska sjukhuskommittén på katolska St. Joseph’s Hospital and Medical Center i Phoenix tog beslut om en abort för att rädda en gravid och svårt sjuk kvinnas  liv. Sr McBride exkommunicerade sig själv. (I detta fall hjälpte omgivningens och medias protester mot katolsk hierarkis orättfärdiga fördömande och sr Mc Bride är åter i tjänst och exkommuniceringen hävd. )

http://en.wikipedia.org/wiki/Excommunication_of_Margaret_McBride

Jag hörde dock aldrig i Sverige några protester eller vädjanden från biskopsämbetet vare sig när det gäller Roy Bourgeois eller när det gällde sr Mc Bride.

Skillnaden nu är att Ellinor Grimmark inte är katolik utan pingstvän och systemet som utmanas är inte det katolska ”kanoniska” systemet dvs katolska Läroämbetet. Då kommer saker och ting genast i ett annat läge och det går an för katoliker att stödja Ellinor Grimmark FÖRBEHÅLLSLÖST. Det kostar ingenting som katolik. Tvärtom det ger pluspoäng på katolska biskopsämbetet.

Det katoliken Roy Bourgeois gjorde var att lyda SITT samvete i att stödja en katolsk kvinnas samvete som också utmanade lagen – den katolska lagen.

Katolska kyrkan undervisar gärna om samvetets överhöghet men det betyder underförstått bara under förutsättning att samvetet går hand i hand med Läroämbetets överhöghet.  I annat fall har Läroämbetet överhöghet. Underförstått det är inte gratis  att  en katolik  lyder sitt  samvete som strider mot Läroämbetet.

En katolik ska alltid lyda sitt samvete ”kosta vad kosta vill” som biskop Anders brukar säga.  Kostnadsfrågan är sekundär när det gäller att lyssna på samvetes röst utom när det gäller vårdpersonal och aborter.   Då är kostnadsfrågan den primära frågan……..

Den som inte tror mig kan kolla med katolska biskopsämbetet.

// Irène