”Wir sind Kirche- Österrike uppmanar på Internationella Kvinnodagen katolska kyrkans ledning att inte längre utnyttja och diskriminera kvinnor. ”

2 röster i Wir sind Kirche

Teolog Regina Polak ”Påven representerar en mycket tradionell uppfattning om kvinnor men kan tänka sig att stärka kvinnors roll inom kyrkan och det kommer han nog också att göra. Men under hans pontifikat kommer frågan om kvinnliga ämbetstagare inte ändras.”

” Han är en äldre herre som har socialiserats in i en bestämd kyrklig tradition. Och det håller han fast vid. Men jag har en känsla av att han skulle kunna förbereda sig på  förändringar.”

Hans Peter Hurka (ordförande Wir sind Kirche- Österrike) ”När det gäller Jesus handlar det inte om MANLIGHET utom om MÄNSKLIGHET. ”

http://religion.orf.at/stories/2634879/

// Irène

PS  Alla dagar på året arbetar Women’s Ordination Conference för kvinnliga ämbetsbärare inom katolska kyrkan

”The Women’s Ordination Conference (WOC) is the world’s oldest and largest organization working solely for the ordination of women as priests, deacons, and bishops into an inclusive and accountable Catholic Church. To this end, we work to:

Renew church governance to be inclusive, accountable and transparent
Bring about justice and equality for Catholic women
Incorporate women-centered theologies into every-day Catholicism”

http://www.womensordination.org/