”Den stora kristna traditionen består av Andens liv­givande ström sedan apostlarnas dagar, skriver Peter Halldorf apropå den senaste tidens debatt om Ulf Ekmans konvertering.”

Under rubrik ”Vägen till enhet är inte att vi konverterar till varandras kyrkor” skriver i dagens DAGEN Peter Halldorf  en intressant debattartikel .

”Omtumlande händelser har väckt liv i samtalet om den kyrkliga identiteten. Det är välgörande. Sekulariseringens centrifugalkrafter slungar oss obarmhärtigt mot yta och periferi. Att motstå dessa kräver mer än flammande appeller. Och ängslighet är sällan en fruktbar drivkraft till förnyelse.

Vi behöver få tillgång till hela det vitala andliga arv som den stora kristna traditionen är bära­­re av. Det har blivit nödvändigt att åter ställa de mest grundläggande av frågor: Vad konstituerar en kristen kyrka? Hur byggs Jesu Kristi församling?”

http://www.dagen.se/insikt/kulturdebatt/pa-vag-mot-en-evangelisk-katolicitet/

// Irène

PS Peter Halldorf ställer väsentliga frågor  typ ”Vad konstituerar en kristen kyrka?”

Om man som katolik  varit med om  Ratzingers dokument Dominus Iesu som publicerades 2000

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dominus_Iesus

och alla därefter ursäktande katolska bortförklaringar så kvarstår känslan av katolska kyrkans ÖVERSITTARATTITYD gentemot andra kyrkor och samfund samtidigt som det finns ett hukande för katolska kyrkan inom vissa  TVÄRKYRKLIGA falanger och grupperingar som bla gärna vill ha fortsatt stöd för diskriminering av kvinnor och homosexuella.

Ett problem som vore intressant att Peter Halldorf skulle ha gett synpunkter på är all splittring och söndring som finns INOM samfund och kyrkofamiljer och utifrån detta faktum hur man ska se på REPRESENTATION.

Vem ska kunna representera och föra talan för sin kyrka, sitt samfund ?

För katolskt vidkommande är detta särskilt intressant då det inte finns kvinnliga ämbetsbärare inom världens största kristna och religiösa samfund med 1,2 miljarder medlemmar.

Varför vill ingen utomkatolsk  företrädare ta i frågan hur det kan komma sig att Gud säger så olika saker till olika kyrkliga företrädare angående kvinnors roll inom kyrkor och samfund ?

Ett annat problem Peter Halldorf diplomatiskt undviker att kommentera är svensk och internationell TVÄRKYRKLIG alliansbildning kring sk ”familjefrågor ” som döljer infekterade ämnen som abort och homosexuellas likaberättigande.

Vore spännande att höra vad Peter Halldorf   lägger in i det så ofta i debatten använda  begreppet ”klassisk kristendom ?”

Inte heller verkar Peter Halldorf pigg på att tala om vad som försiggår i den sk Enhetens Kyrka och vad Peter Halldorf och hans  Vänner där har för sig i Sverige.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=84

Till sist vore det viktigt att Peter Halldorf närmare utvecklar vad han menar med följande passus

”För frikyrkorna, och för Svenska kyrkan, innebär det att synlig kristen enhet till sist också förut-sätter en form för gemenskap med Roms biskop och aposteln Petrus efterträdare. Vi talar då inte om enhet under Rom, utan enhet med Rom. En sådan gemenskap förutsätter givetvis en ömsesidig respekt.”

Som icke-katolik vet nog inte Peter Halldorf att ”ömsesidig respekt”  inte på något sätt är en  ROMERSK-KATOLSK dygd som gärna odlas i umgänget med andra kyrkor och samfund!