Artos och Norma bokförlag har instiftat ”Per Beskows pris för yngre akademiker/skribenter  som verkar inom mötet mellan teologi, samhälle och kultur. ” Prissumman är 25.000 kronor.

2014 års pristagare blev  Jayne Svennungsson, docent i systematisk teologi vid Teologiska Högskolan Stockholm (THS), som igår 5 maj i  Sankta Eugenia kyrka mottog priset.

http://www.artos.se/per-beskows-pris

Under rubrik ”Den profetiska rösten och teologins otidsenliga uppdrag” höll Jayne Svennungsson ett lysande tacktal där rättvisetanken gick som en röd tråd alltifrån  den äldsta profetlitteraturen i Gamla Testamentet till våra dagar med bla Marx och Derrida ”Spectres de Marx”  – ”Marx spöken” från 1993.

”I  den äldsta profetiska litteraturen i bibeln utkristalliseras  en mycket särpräglad Gudsföreställning  där  Guds agerande i historien vävs samman med genomgripande idén om rättvisa. Profeter åberopar Guds makt föratt kritisera rådande mänsklig makt då den går på kollisionsmakt med  idén om rättvisa som knyts till den gudomliga makten. Hos flera av profeterna slungas den mest skoningslösa kritik ut mot kungar och lagstiftare   som sviker rätten och  trampar på den utsatte.” ”Bakom  Marx – med härstamning från judiska rabbiner – och hans oresonliga förkastande av religion hörs de judiska profeternas skrik.”

Vidare om Alain  Badiou  och inspiriationen från Paulus om  jämlikhet och universalism utifrån boken från 1997  ”Saint Paul-  La fondation de l’universalisme”.

// Irène

http://signum.se/jayne-svenungsson-tog-emot-per-beskows-pris/

PS  Jayne Svennungsson har nyligen utkommit med boken

”Den gudomliga historien : profetism, messianism & andens utveckling”

http://www.ths.se/site/index.php/component/jcalpro/view/103/54.html

Boken är kursbok i ämnet Politisk Teologi som jag fn läser på THS med Jayne Svennungsson som oerhört inspirerande lärare.  I boken får läsaren bla stifta bekantskap med Joakim av Floris.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Joakim_av_Floris