Jag vill gärna vidareförmedla den oerhört viktiga uppmaningen från syster Madeleine Fredell OP generalsekreterare Justitia et Pax kommissionen för Rättvisa och Fred  i Stockholms katolska Stift.

”Rösta för fred och solidaritet i Europa”

”Den 22 –  25 maj röstar vi fram ledamöter till Europeiska Unionens parlament. Parlamentet är folkets röst i Europeiska Unionen som 1951 började som europeiska Kol- och Stålgemenskapen. Grundarnas målsättning var att binda samman länderna i ett ömsesidigt beroende för att garantera fred och solidaritet.”

”De högerextremistiska partierna är farliga, inte bara genom sina kopplingar till rena våldsrörelser, utan främst genom de paneuropeiska nätverk som de är del av, och att de tagit sig in i våra demokratiska institutioner. Den största faran ligger också i hur de påverkar vanliga partiers syn på den andre, på invandraren, flyktingen och alla de som utgör minoriteter av något slag. I slutändan påverkar de den allmänna opinionen och gemene mans syn på den person som är annorlunda. Då finns grogrunden för en politiskt gångbar rasism och då är vi tillbaka till 1930-talets totalitära ideologier. De högerextremistiska partier som har tagit sig in i våra parlament använder det demokratiska systemet för att krossa det, menade Lisa Bjurwald i sitt anförande till Justitia et Pax. De är alla fientligt inställda till EU för de vet att deras värsta fiende är människors samarbete och solidaritet sinsemellan.”

http://www.justitiaetpax.se/viewNavMenu.do?menuID=56

// Irène

PS  Bengt Malmgren skriver under rubrik

Katolsk sociallära, kristen värdegrund för Europa och feminism

”Bland de statsmän som grundlade det moderna Europa-samarbetet var många kristdemokrater. Robert Schuman, Jean Monnet, Alcide de Gasperi och Konrad Adenauer var alla katoliker  djupt grundade i en kristen värdegrund byggd på en stark övertygelse om alla människors unika och lika värde och att det goda samhället byggs på samverkan, demokrati och att beslut fattas på lägsta möjliga nivå, värden som är grundläggande i katolsk sociallära.”

Bengt och jag brukar ju komplettera varandra på ett informativt bra sätt om tingens katolska ordning. Så också när det  gäller att beskriva det politiska läget fn i Europa.

Finlands högerextremistiska parti Sannfinländarna har en KATOLIK som partiledare. Sedan 1997 är det Timo Soini.

KATOLIK är också partiledaren för Frankrikes högerextremistiska parti Front National. Sedan 2011 är det Marine le Pen.

Hon är dotter till partiets grundare KATOLIKEN Jean-Marie Le Pen.

KATOLIK är också partiledaren för Ungerns högerextremistiska parti Jobbik. Sedan 2006 är det Gábor Vona.

KATOLIK är också Nikolaos Michaloliakos – partiledare för Greklands högerextremistiska och nynazistiska parti Gyllene Gryning. Sedan  september 2013 sitter Nikolaos Michaloliakos i fängelse i väntan på rättegång. Han står anklagad för bla mord, utpressning och inblandning i försvinnandet av ca 100 immigranter.

Till sist  lite minnesbilder från  Svenska Järnrörspartiets bravad 2012  med bla katoliken Christian Westling.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sd-plockar-bort-christian-westling_7675678.svd