Det är inte så alldeles enkelt att få grepp om olika ortodoxa kyrkors  ageranden i konflikten  mellan Ryssland och Ukraina.

Ett obestridligt faktum är att Moskvas patriark Kirill är en stark och viktig support av  Rysslands president Putin  trots dennes  Ukraina politik.

Alliansen mellan ”tronen och altaret”  har gamla anor i Ryssland med avbrott under Sovjettiden.

”SYMFONIN” dvs  samspelet mellan kyrkans andliga makt och statens världsliga kan illustreras med nedanstående  bilder.

Fast frågan kan ställas hur mycket av andlighet som finns kvar i den ryska kyrkan med en patriark som gärna predikar fattigdom åt andra men inte åt sig själv.

Det var denna OHELIGA allians Pussy Riot ville fästa omvärldens uppmärksamhet på och för vilket de också tog sitt straff.

Moskvapatriarkatets ”utrikesminister” metropolit Hilarion har skrivit en uppmärksammad artikel som florerar på sociala media  ”No winners in a world War.”

http://www.breitbart.com/Big-Peace/2014/08/31/Metropolitan-Hilarion-Alfeyev-No-Winners-in-a-World-War

Artikeln ger en skrämmande syn på Moskvapatriarkatets  syn på krig och tingens ordning som jag här  avstår att kommentera.

Det kostar inget att som Hilarion förfasa sig över världskrig och mycket annat här i världen men det skulle kosta att förfasa sig över den aggressive Putin och det  hot  denne  utgör  i sin omvärld.  Så därför största möjliga tystnad kring sin egen patriark och den regim Moskvapatriarkatet allierat sig med.

Metropolit Hilarion vill agera  fredsduva i världen.  Varför då inte flyga direkt till sin patriark och delge Kirill budskapet.  Kirill som så öppet visat sympati för president Putin som  om någon är den som  ansträngt sig till MAX att bli VINNARE  i kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Bengt Malmgren gör ett tappert försök att orientera sig i den  ortodoxa kyrkodjungeln i Ukraina.

Ortodoxa kyrkor i Ukraina

Autekefal hit och dit. Eller kanske autonom?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Autokefal

// Irène

PS  1000 år av kristendom på 1 timme. Som bakgrund till dagens  Moskvapatriarkat  –  Det tredje Rom – om dubbelörnen och om kristendomens 1000 åriga historia,  om  Bysans och om imperietanken berättar pedagogiskt professor Per Arne Bodin (slaviska institutionen Stockholms Universitet).

http://www.youtube.com/watch?v=45ZxUr-cJn8