Kardinal Müller har inget emot kvinnor och ordenssystrar ………..bara de inte hörs……….

The TABLET

På uppdrag av  Troskongregationens prefekt kardinal Müller har ärkebiskop Leo Cushley i Skottland  utfärdat förbud för den katolska teologen professor Tina Beattie att tala i hans stift då hon anklagas för att ”ifrågasätta kyrkans lära. ”

”A female Catholic theologian has been banned by the Archbishop of St Andrews and Edinburgh from speaking on Church property in his diocese.

Acting on instructions from the Vatican’s Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF), Archbishop Leo Cushley has ordered the Edinburgh Circle of the Newman Association to cancel an event at St Catherine’s Convent, Edinburgh, where Professor Tina Beattie was due to speak this month.”

http://www.thetablet.co.uk/texts-speeches-homilies/4/442/correspondence-reveals-reaction-to-scottish-archbishop-s-ban-on-female-catholic-theologian

Tina Beatties brevväxling med ärkebiskopen belyser bla bakgrunden till den den nuvarande konflikten.  Tina Beattie nämner att hon i The Times 2012 tillsammans med 26 andra personer (däribland präster och teologer ) undertecknat ett brev som säger att katoliker  med gott samvete kunde  stödja   regeringens  lagförslag  för civila samkönade äktenskap.   Tina Beattie påpekar att hon var den enda som prickades.  Tina Beattie påpekar vidare att detta hände under ärkebiskops Leo Cushleys biskopsföreträdare kardinal  Keith O’Brien – kyrkans  dåvarande mest högljudde opponent mot samkönade äktenskap i Storbrittanien.

http://www.thetablet.co.uk/UserFiles/Files/Letter_to_Archbishop_Cushley_1.pdf

Samme Kardinal Keith O’Brien  som  gjorde sig känd som ”kyrkans  mest högljudde opponent mot samkönade äktenskap”  gjorde sig senare känd för att vara aktivt homosexuell.

DN maj 2013

”Brittisk kardinal erkänner sexnärmanden”

http://www.dn.se/nyheter/varlden/brittisk-kardinal-erkanner-sexnarmanden/

Aftonbladet febr 2013

”Storbritanniens högste kardinal, biskop Keith O’Brien anklagas för brott mot guds sjätte bud – han ska ha sexsyndat i över 30 år. Det menar fyra katolska präster som anmält honom till Vatikanen.”

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16302850.ab

Det här är inte första gången Müller ger sig på Tina Beattie

Nye prefekten för Troskongregationen visar musklerna ?

Och apropå skillnaden mellan katolska teologer och präster  i Stockholms katolska stift och andra länder

Varför måste svenska katoliker vara mer hårt hållna av sin biskop än katoliker i andra länder ?

Även NCR  uppmärksammar  att Tina Beattie återigen  blivit föremål för  kardinal Müllers  härskarfasoner.

http://ncronline.org/blogs/ncr-today/british-theologian-again-disinvited-lecture

// Irène

PS   Apropå att Tina Beattie åberopar samvetet.

Katolska kyrkan är ofta mån om att framhålla samvetets överhöghet.  Tyvärr glömmer kyrkan det viktiga tillägget att samvetet endast har överhöghet UTAN  SANKTIONER  så länge samvetet går hand i hand med  katolsk troslära.  Uppstår  däremot konflikt  mellan samvete och troslära bidrar  TROSKONGREGATIONENS hårda SANKTIONER  till  att  i praktiken slå  ut samvetets överhöghet.  Synd att detta inte tydliggörs bättre och oftare.

(Roy Bourgeois ett  bra exempel på att katolska kyrkans teori och praktik inte går hand i hand.)

Tina Beattie lyder sitt samvete och stödjer ett lagförslag för civila samkönade äktenskap. Detta läggs henne därefter till last för att ”ifrågasätta katolsk troslära” och hon straffas genom att hindras att tala.

Fallet med en kardinal – som alltså avlagt celibatslöfte – och som gjort sig känd att anse att ”homosexuella handlingar är MOT NATUREN / ONATURLIGT ” och tillika  den som var den mest högljudde  opponenten  mot att Storbrittanien skulle införa lag som tillät samkönade civila äktenskap visar återigen  – apropå vad som är naturligt och onaturligt – att HYCKLERI  betraktas som något fullkomligt  NATURLIGT  inom katolska kyrkan.

**********************************************************************************************************

Dominikansystrarna har bjudit in Tina Beattie till Sverige

”Woman in the Story of Salvation:

what can we learn from medieval art and devotion?

Dominikansystrarna instiftade för ett par år sedan serien Tradition och Förnyelse till minne av systrarna Catherine de Sienne Cottin OP (+ 2006) och Catharina Broomé OP (+ 2007). Vi har nu glädjen att till årets minnesföreläsning välkomna Professor Tina Beattie från Roehampton University.

Föreläsningen äger rum på engelska utan tolkning.

Tid: torsdag 20 november 2014 kl. 19.00

Plats: Stora salen i Sankta Eugenia församling, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Anmälan till: Sr Madeleine Fredell OP, e-post: madeleine.fredell@telia.com eller på mobilen: 070 – 54 52 144

Efter föreläsningen blir det samtal och mingel.”