DAGEN skriver

”Livets ord backar: Pengar betalades visst ut”

http://www.dagen.se/livets-ord-backar-pengar-betalades-visst-ut-1.302726

Även ”föredömlig klarhet och transparens” (Bengt Malmgrens formulering) kan ibland i efterhand behöva kompletteras eller ”förtydligas”  för att använda  Livets Ords formulering i fallet med uppgifter   angående Ulf Ekmans pensionsavtal.

http://aletheia.se/2014/12/02/i-kvall-ny-forklaring-fran-livets-ords-ledning-kring-paret-ekmans-pensioner/

Om jag förstår saken rätt så har Livets Ords styrelse totalt negligerat   Ulf Ekman som MOT SIN UTTRYCKLIGA VILJA     tvingats  att ta emot oönskade inbetalningar på sitt bankkonto sedan ca ett halvår tillbaka och detta trots att han redan när han blev certifierad  katolik TYDLIGT SADE  IFRÅN.  Inte förrän  nu i november har Ulf Ekman äntligen lyckats få stopp på inbetalningarna och efter visst besvär även lyckats att retroaktivt ”reglera” det hela.

// Irène

PS  Bengt Malmgren gör en grundlig genomgång av alla turer på sin blogg

Livets Ord, akt 3: Pensionerna

Här ett Läsetips i DAGEN till särskilt Bengt Malmgren som inte ser någon skillnad mellan löntagare och arbetsgivare i skattefinanserade Landstinget och  anställda medlemmar i en församling som finansieras av  medlemmarnas ”tionden.”

”Naivt att tro att givna pengar inte används till personalkostnader och pensionsavtal.Det säger kristna näringslivsprofilen Per-Olof Eurell angående den senaste veckans turbulens efter paret Ekmans pensionsavsättningar.”

”Ska pengarna i kollektboxen gå till evangelisation och socialt arbete – eller ska de användas för att ge tidigare anställda en bibehållen levnadsstandard?

Frågan om pensionsavtalet som skrevs för de ursprungliga styrelsemedlemmarna i Livets ord sätter ytterst fingret på hur kyrkornas insamlade medel ska användas.  Det är klart att det är lättare för människor att ge när man ser ett behövande barn framför sig. ”

http://www.dagen.se/livsstil/%C3%B6ppenhet-viktig-n%C3%A4r-pastorns-l%C3%B6n-s%C3%A4tts-1.302706