The Tablet

”Tårögd lyssnade påven till räddade gatubarns berättelser om övergrepp och utnyttjande”

”Although it was not in his official programme, Pope Francis walked out of Manila’s Immaculate Conception Cathedral after Mass on Friday and across the street to the Blessed Charles de Foucauld Home for Girls, which is run by the Tulay Ng Kabataan foundation.”

”It was a beautiful, beautiful encounter,” Cardinal Tagle told reporters later. ”You could see the Holy Father was in his element.”

http://www.thetablet.co.uk/news/1635/0/tearful-pope-listens-to-rescued-street-children-s-accounts-of-abuse-and-exploitation

// Irène

PS  Det finns ca 1,5 miljoner gatubarn i Filippinerna.

1. 75% utgörs av barn som arbetar på gatan men  inte bor på gatan.  De har ett hem där de bor och återvänder till efter att ha arbetat en lång arbetsdag.

2. 25-30 % utgörs av barn som bor på gatan. Dessa barn skapar ett slags familj sinsemellan med andra gatubarn.

3. 5-10% utgörs av helt övergivna barn som inte har familjeband och som är helt och hållet hänvisade till sig själva för sin överlevnad.

Gatubarnen lider av undernäring, hälsoproblem och drogmissbruk.

Ca 60.000 av Filippinernas gatubarn prostituerar sig och exploateras av utländska turister såväl av inhemsk befolkning.

http://en.wikipedia.org/wiki/Street_children_in_the_Philippines

Trots att abortlagstiftning på Filippinerna förbjuder abort utförs ca en miljon illegala aborter på Filippinerna.

Denna video från 2009 visar en annan bild av kvinnors och gatubarns verklighet på Filippinerna än bilden från The Tablet med Franciskus omgiven av  leende föräldralösa fd gatubarn som haft turen att bli omhändertagna av välgörenhetsorganisationen Tulay Ng Kabataan foundation som gör ett fantastiskt arbete men ändå blir en droppe i havet.  Fattigdom kan inte bekämpas enbart med välgörenhet !

https://www.youtube.com/watch?v=1DSAf1BITAQ

http://www.tnkfoundation.org/who-we-are/

Bara välgörenhet utan andra åtgärder är tvärtom FATTIGDOMSBEVARANDE !  När ska den poletten trilla ner  i det påvliga hjärnkontoret ?

Jag känner mig som katolik i välmående Sverige illa till mods när  jag läser hur Franciskus  kommer till ett av Asiens mest genomkorrumperade katolska länder med sin enorma fattigdom och befolkningsökning och

”……..lovordarPaulus VI:s encyklika Humanae vitae från 1968, där denne tar ställning mot att stänga äktenskapet för välkomnande av nytt liv som en gåva genom användning av preventivmedel.”

Att Signum bara rakt av från CNA vidarebefordrar denna SKAMLIGA  PÅVLIGA  VANFÖRESTÄLLNING  utan kommentar är en SKAM i sig.

”Påven varnar för ”ideologisk kolonisering” av familjen”

http://signum.se/paven-varnar-for-ideologisk-kolonisering-av-familjen/

Ställer sig Signum bakom Franciskus i hans uttalande ?

Jag tappar alltmer förtroendet för Franciskus som tror att det räcker med vackra ord, medlidande och en tår i ögat  för att lindra nöden  och fattigdomen  i världen.

Att Franciskus så oförblommerat stödjer det kyrkliga hyckleriet som pågår på Filippinerna är  upprörande och tragiskt.

Att katolska media i Stockholms katolska Stift jamsar med i detta hyckleri är likaså upprörande och tragiskt.