Min  februarikrönika i Dagens Seglora

Annika Borg har svagt mandat att ropa ”antisemitism”

// Irène

PS   Annika Borg har tidigare bla  starkt kritiserat Svenska kyrkans stöd för det sk Kairosdokumentet – som hon anklagar för att innehålla  ersättningsteologi underförstått antisemitism – och krävt att det ska tas bort från Svenska Kyrkans  hemsida där Kairosdokumentet presenteras bla så här

”Kairosdokumentet har tagits fram av kristna palestinier och handlar om deras utsatthet under ockupation. Sedan det publicerades i december 2009 har det spridits över hela världen och på sina håll blivit en rörelse som tror och kämpar för fred och rättvisa i Palestina och Israel.”

”Dokumentet gör inga anspråk på att vara en objektiv analys av konflikten mellan Israel och Palestina. Det är istället ett rop inifrån en situation som gränsar till hopplöshet. Det är så vi måste läsa och ta emot dokumentet. Och det är utifrån den förståelsen vi måste ta det till oss och reflektera över hur vi skall handla.”

http://www.svenskakyrkan.se/kairospalestina

Men uppenbarligen anser sig Annika Borg vara den enda som ” äger nyckeln till förståelse”  av vad som är ersättningsteologi  och antisemitism.

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/var-finns-belagg-ersattningsteologi-i-kairosdokumentet

I dagens DAGEN skriver Göran Rask och Kjell Jonasson, Svenska kyrkan under rubrik

”Varför skjuta budbäraren?”

”Vem tjänar på att skjuta budbäraren som vill berätta om sitt folks lidande? Ett lidande som skapas av en ockupationsmakt med ett utstuderat strukturellt och direkt våld mot ett folk vars kristna företrädare försvarar sitt folk med olika ickevåldsmetoder. Dessa beprövade och verkningsfulla metoder är bland annat sanktioner och bojkott.

Det prästen Mitri Raheb framför allt gör i Betlehem är att han skapar hopp till sitt folk genom kultur och utbildning som ger arbetstillfällen och möjlighet att uttrycka motstånd mot den olagliga ockupationen. Därigenom hjälper han palestinier att stanna kvar i det Palestina Sveriges regering tillsammans med 135 andra nationer i FN erkänner.”

http://www.dagen.se/debatt/varf%C3%B6r-skjuta-budb%C3%A4raren-1.316253