Catholic News Agency rapporterar att den tyske kardinalen Paul Josef Cordes publicerat ett brev i vilket han offentligt tar avstånd från 2 andra tyska biskopar som föreslagit att kyrkan i Tyskland kan utforma sin egen policy i äktenskapsfrågor  utan direktiv från Rom.

På en presskonferens i  samband med tyska biskopskonferensens generalförsamling 25 februari yttrade kardinal Reinhard Marx –ordförande i tyska biskopskonferensen –“We are not a branch of Rome. Each conference of bishops is responsible for pastoral care in its cultural context and must preach the Gospel in its own, original way. We cannot wait for a synod to tell us how we have to shape pastoral care for marriage and family here.”

Kardinal Marx – en av Tysklands 3 delegater vid den kommande familjesynoden – tillade att ”det finns vissa förväntningar ” på Tyskland att hjälpa Kyrkan att öppna dörrar  ”and go down new paths,” and that “in doctrine, we also learn from life.”

http://www.catholicnewsagency.com/news/german-prelate-breaks-rank-with-cardinal-marx-insists-on-fidelity-to-rome-24118/

// Irène

PS  Jättekul ! Det rör på sig i katolska kyrkan i Tyskland.  Där nyttjar katolska företrädare  yttrandefrihet inte bara UTÅT gentemot det civila samhället utan också INOMKATOLSKT.

Detta i motsats till katolska kyrkan i Sverige där inte en katolsk kotte till företrädare, katolska ledarskribenter eller katolska yrkesteologer och akademiker skulle drista sig till att offentligt använda sin yttrandefrihet INOMKATOLSKT och säga emot Rom eller biskop  Anders.  När det däremot gäller att nyttja yttrandefrihet  UTOMKATOLSKT till att kritisera civila makthavare…….ja då är katolska företrädare och katolska lekmän  i Sverige på bettet minsann …….då är de mycket TALFÖRA.