Spännande tuppfäktning i Vatikanen mellan kardinaler.

Den omnipotente besserwissern kardinal Müller – B16 handplockade prefekt för Troskongregationen – känner sig utmanad av bla Münchens kardinal Reinhard  Marx – tillika ordförande för Tyska Biskopskonferensen.

http://www.catholicnewsagency.com/news/bishops-conferences-are-not-the-magisterium-vatican-doctrine-chief-reminds-cardinal-marx-70113/

Tidigare har  kardinal Kasper gett uttryck för att ”katolsk lära är inget slutet system utan en levande tradition i utveckling.”

Kardinalerna har skrivit böcker och motböcker om varandras äktenskapssyn

Kardinal Kasper har förra  året  utkommit med böckerna ”The gospel of the family” och ”Mercy”.  Kardinalerna Müller och Burke  och ytterligare 3 kardinaler har utkommit med ”Remaining in the Truth of Christ: Marriage and communion in the church”.

http://dagensseglora.se/2014/10/07/lovande-med-oppen-konfliktinfor-familjesynoden/

Signum väljer att kalla striden mellan kardinalerna för debatt

”Kardinalsdebatten inför synoden går vidare”

http://signum.se/kardinalsdebatten-infor-synoden-gar-vidare/

// Irène

PS  En debatt anser jag är något som pågår mellan jämställda parter.  Så fort kardinal Müller öppnar käften så är det därför inte frågan om någon debatt utan ett symptomatiskt uttryck  för översitteri med krav på tolkningsföreträde.

Kardinal Müller borde tagga ned när det gäller frågor om kyrkans ”katolicitet”.   Som Müller burit sig åt bla mot ordenssystrarna i LCWR så  är Müller absolut den siste som ska uttala sig om ”katolicitet.”

Katolska kyrkan framhåller alltid sin sakramentala syn på äktenskapet men de ortodoxa kyrkorna har också en sakramental syn men kommer ändå till en annan slutsats vad beträffar skilsmässa och omgifte. Något för den självgode Müller att reflektera över. Skulle han vara världsbäst på att tolka bibeln ?   Knappast ! Det inser var och en som läst Müllers gymnasiala argument mot kvinnliga ämbetsbärare.

Müller som förespråkare för förslaget  att underlätta annullering av äktenskap är i mitt tycke ett pinsamt uttryck för katolska kyrkans nedärvda  benägenhet för hyckleri. Den som bara en liten aning sätter sig in i vad det blir frågan om vid annulleringsutredningar  inser ganska snabbt det absurda i hela förfaringssättet.

Läs Conclusion – ortodox äktenskapssyn.

http://www.orthodoxresearchinstitute.org/articles/liturgics/athenagoras_remarriage.htm