”Jesuitpater Klaus Dietz, S:ta Eugenia katolska församling. Foto:Nathalie Rothschild/SR”

I förra veckans Människor och Tro var temat ”Kyrkan och miljörörelsen i himmelsk förening ” där bla Franciskus encyklika ”Laudate si ” uppmärksammades och   Klaus Dietz SJ intervjuades.

Jag blev konfunderad över nedanstående påståenden som Klaus Dietz framförde.

”Miljörörelsen fyllt ett andligt tomrum i sekulära samhällen som i Sverige. ” ”Det är allmänt så. Om religionen träder tillbaka och förlorar inflytande då letar människorna efter en annan form som fyller hjärtat och sinnen. ” ”I de länder där kyrkan eller någon annan religion är stark  behövs inte så mycket av ersättningsreligion som miljörörelsen också ibland kan vara.”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=6209458

Vilka länder är det Klaus Dietz  syftar på?

Vidare menar Klaus Dietz

”Miljörörelsen Den Helige Andes inspiration. Den Helige Ande arbetar också i miljörörelsen.”

Tänk om det snarare är så att den Helige Ande förstått att det inte räckte med den Helige Franciskus och hans Solsång för 800 år sedan  utan att  hen idag måste gå GENOM  det sekulära samhället för att OCKSÅ katolska kyrkan ska förstå hens  budskap och äntligen få poletten att trilla ned.

På samma sätt som kanske den Helige Ande GENOM  det sekulära samhället och dess medier till slut tvingade  katolska kyrkan att byta strategi när det gäller pedofilpräster och inse att det är barns trygghet och välfärd  som alltid måste komma i första hand –  inte skyddet av pedofilpräster och kyrkans  image.

// Irène

PS Om jag kollar Katolska Kyrkans Katekes på internet och är intresserad av ”miljö” så får jag 1 träff och den går till §2224 om ”hemmiljö”…… viktigt i och för sig men kanske inte så heltäckande.

När det gäller paragrafer om sex – och samlevnad är dock Katolska Kyrkans Katekes jämförelsevis mycket heltäckande.

I  länder där katolska kyrkan är stark där är hierarkin fullt sysselsatt med att upprätthålla en  samhälls”MILJÖ” där kvinnor och homosexuella  hålls i schack och Herrans tukt och förmaning ……..”Där behövs inte miljörörelser”  är det så Klaus Dietz menar ?