Dagens Seglora har efter ett kort upphåll nu  åter kommit igång med Görel Byström Janarv som ny chefredaktör.

http://dagensseglora.se/2015/09/09/gorel-bystrom-janarv-ny-chefredaktor/

Min septemberkrönika  i Dagens Seglora

Barmhärtighet vs mänskliga rättigheter

”Varför har jag då så svårt att jubla inför ett Barmhärtighetens jubelår ? Kanske därför att påvens barmhärtighet för mig som reformkatolik också vidmakthåller patriarkalt maktförtryck, orättvisor och hyckleri.”

// Irène

PS  Sedan krönikan skrevs har nu tillkommit den totalt obarmhärtiga behandlingen av fader McClure som i enlighet med sitt samvete deltog i Women’s Ordination Worldwide conferance.

Sorglig straffåtgärd

Vill katolska kyrkan bli trovärdig i sin lära om samvetets överhöghet krävs en översyn av praxis inom en rad läromässiga områden.