Dagen skriver

”Kyrkans lära och praxis står fast”

”En enkät bland ett antal svenska katoliker som Dagen har gjort visar att katolikerna själva är medvetna om det.”

Få tror att Katolska kyrkan ändrar sin lära

// Irène

PS  Noterar att  Signum (och flitige bloggaren Bengt Malmgren) förbiggår DAGENS  ”enkät bland ett antal svenska katoliker” med största möjliga TYSSSSSTNAD….

Tio svenska katoliker om den pågående familjesynoden

Anmärkningsvärt med tanke på att Anderssönerna Arborelius och Piltz finns bland de tillfrågade…..

Kan det vara så att orsaken är att DAGEN OCKSÅ  vänt sig till Katolsk Visions skribenter ?

Kan det vara så att man inte  vill  bidra till att sprida hur Katolsk Vision tänker och tycker och då hellre avstår att sprida vad biskopen och stiftets chefsideolog anser ?

Biskop Anders svar väcker nya frågor och är  intressant att ha som utgångspunkt för en vidare diskussion.


Först ett konstaterande.  För 10 år sedan proklamerade biskop Anders att  KATOLSKA VISIONER om tex homosexuella och om kvinnliga ämbetsbärare  som KV förde fram i sitt MANIFEST  ”inte hade bemyndigande att kalla sig katolskt”………

6 år senare 2011 kom

Teologernas Memorandum

som framförde samma VISIONER  som KV och som avslutades med följande ord

”Evangeliet uppfordrar alla kristna att med mod blicka in i framtiden – och som Petrus gå på vattnet och betänka Jesu ord : ”Varför är ni så rädda? Är er tro så liten?”

Och nu 2015 diskuteras önskningarna  som biskop Anders  påbjöd ”inte hade bemyndigande att kalla sig katolska” helt öppet och offentligt lite varstans och ligger i luften  till och med under  den nu pågående biskopssynoden…….

Biskop Anders säger bla  i sitt enkätsvar i DAGEN

”Familjens situation är ytterst olika i olika kulturer och länder, men alla familjer behöver uppmuntran och stöd för att leva i Jesu efterföljd.”

För att tydliggöra uttalanden   brukar jag ibland spetsa till det hela…….

Hur tänker biskop Anders när han talar om ”alla familjer”?  Hoppas inte biskop Anders tar illa upp att jag undrar……..

Är det alternativ 1 eller 2 biskop Anders menar?

1.  ”Familjens situation är ytterst olika i olika kulturer och länder, men alla familjer UTOM REGNBÅGSFAMILJER behöver uppmuntran och stöd för att leva i Jesu efterföljd.”

Eller

2. ”Familjens situation är ytterst olika i olika kulturer och länder, men alla familjer INKLUSIVE REGNBÅGSFAMILJER behöver uppmuntran och stöd för att leva i Jesu efterföljd.”