Karin Johannesson skriver i Kyrkans Tidning

Vanföreställningar får inte göras till sanningar

”I våra förberedelser inför 2017 och under själva minnesåret behöver vi aktivt motverka spridningen av vanföreställningar om kristna som tillhör andra konfessioner än vår egen. Det betonar den evangelisk-lutherska/romersk-katolska enhetskommissionen i dokumentet Från konflikt till gemenskap som nyligen publicerats på svenska.”

Glädjande  att läsa och håller helt med   Karin Johannesson när hon skriver ” att det är en vanföreställning att samtliga  katoliker i hela världen och genom hela historien tänker, tror och handlar på exakt samma sätt.”

Å andra sidan är det tyvärr viktigt att påpeka att katolska kyrkan  i Sverige och dess biskopsämbete  själv är skuld till att  just den vanföreställning som Johannesson beskriver slagit rot i Sverige.

När biskop Anders tex offentligt ber  Katolsk Vision att ”VÄNDA OM”  och glatt förkunnar  att ”Katolsk Vision inte har bemyndigande att kalla sig katolsk” avviker  han tex från hur katolska kyrkan och biskop Anders kollegor i övriga Europa ställer sig till öppen debatt och reformrörelser .

Här kan nämnas

TEOLOGERNAS MEMORANDUM  http://www.katolskvision.se/blog/?page_id=1941

Helmut Schüller gör det mest rebelliska – tar bladet från munnen

SIGNUM som nog av många inom den ”teologiska eliten”  i landet anses ha urskillningsförmåga  på vad som är sanna FÖRESTÄLLNINGAR och vad som är VANFÖRESTÄLLNINGAR  om katolska kyrkan  skriver tex 2009 i en ledare ”I men inte av världen”

”Katolsk vision, som förstår sig som en del av det som på andra håll kallas Kirche von unten, och prästbrödraskapet Sankt Pius X – ofta kallat SSPX – utgör exempel på varsin ytterflank i denna dragkamp. I Sverige har båda dessa rörelser samlat ytterst få anhängare. Båda har dessutom från kyrkans ledning fått signaler om att man befinner sig i en kyrklig gråzon, i vissa avseenden snarare utanför än innanför den katolska gemenskapen.”

”Men i långa stycken låter manifestet från Katolsk vision som önskelistan från en grupp övervintrande gamla 68:or. Man förespråkar homoäktenskap, möjlighet till skilsmässa och omgifte, och öppet nattvardsbord för alla oberoende av religiös tillhörighet. Att de samfund som redan valt att följa dessa recept knappast hör till de mest levande delarna av kristenheten tycks man inte oroas av. ”

http://www.signum.se/archive/read.php?id=3975

Den bild av Katolsk Vision som Signum vill förmedla till sina läsare är att Katolsk vision är en slags  konstig extremiströrelse inom katolska kyrkan.

Synd eftersom Katolsk Vision i Sverige vill spegla just den  katolska kyrkans universella bredd  UTANFÖR  den svensk-katolska ANKDAMMEN.

// Irène