I Stockholms Katolska Stift vill/ vågar  ingen företrädare TRÄDA fram inför Gudsfolket alias LEKMÄNNEN och bejaka att Helmut Schüller har rätt – vi måste göra något åt situationen inom vår gemensamma katolska kyrka.

Att det finns modiga präster på annat håll  som  inte drar sig för att OFFENTLIGT ge uttryck för problemet med prästbrist och som kommer  med konstruktiva förslag till lösningar  vill Biskopsämbetet och Stiftets svenskkatolska lojala präster DÖLJA för  Gudsfolket alias katolska lekmän i Sverige.

Här KLAGAS  och OJAS det  istället  över än det ena än det andra – sekularisering  och internt   över  överarbetade katolska präster  som  arbetar dygnet runt och inte kan ta semester eller ens  gå i pension när de skulle behöva,   över  stora  problem som uppstår  med ”tvångsimporten”  av  präster med undermålig utbildning från  andra kulturer och språkområden.  Här vill katolska präster hellre göra sig till OFFER än att diskutera konkreta strukturella lösningar för den världsvida katolska kyrkan.  Som svensk katolik känns  det som att tillhöra en SEKT som inte har något gemensamt med KYRKAN därute……..

Till KV bloggs läsare som troligtvis inte kommer att få nyheter om Helmut Schüllers  ”evangeliseringsresa”  (mitt uttryck) i sedvanliga katolska media typ Signum eller Katolskt Magasin än mindre på Stiftets hemsida  vill jag här ge möjlighet att lyssna till Helmut Schüller när han själv förklarar orsaken till sin turné i USA i en intervju i CBS nyheter.

Helmut Schüller säger

”Den världsvida kyrkan har stora problem. …..Vi måste se över nya vägar för prästämbetet….. öppna det för män som är gifta och har familj, för kvinnor och för alla som har gåvan/ kallelsen  för detta ämbete…..”

”Att förbjuda någon att tala eller  förbjuda  någon att lyssna är en gammalmodig reaktion i ett gammalmodigt system…..”

http://philadelphia.cbslocal.com/2013/07/15/exclusive-rebel-priest-from-austria-speaks-to-eyewitness-news/

Wien vor Abflug

// Irène

PS Skandal  att  kardinal Timothy Dolan – som när det passar hans egna syften alltid är  pigg på att försvara demokratisk åsikts-yttrandefrihet -och RELIGIONSFRIHET och då gärna med betoning på hur dessa FRIHETER   finns inskrivna i First Amendment till USA konstitution – nu inte säger PIP när hans biskopar och kardinaler försöker förbjuda Helmut Schüller att  i praktiken ge uttryck för  de FRIHETER  Timothy Dolan annars så kraftfullt ömmar  för när det krävs för att kunna åberopa egna intressen……

http://www.katolskvision.se/blog/?p=9799