Kristoffer Tyvik, Anna Segerblom, Martin Segerblom och Johan Mårtensson från Kristus konungens katolska kyrka i Göteborg. Foto: David Berjlund/SR

I veckans Människor och Tro om konvertiter och katolska kyrkan.

”Någonting har hänt inom svensk kristenhet de senaste åren. Flera pastorer från främst pingströrelsen har konverterat till katolicismen, bland andra före detta Livets ord-pastorn Ulf Ekman.”

”Varför konverterar protestanter till katolska kyrkan och vad söker de som konverterar?”

”Reportage av David Berjlund som träffat bland annat konverterade katoliker i Kristus Konungens katolska församling i Göteborg. Efterföljande studiosamtal med Joel Halldorf, teolog, och Christer Hedin, religionshistoriker vid Stockholms universitet.”

Katolska kyrkan lockar protestanter i Sverige

// Irène

PS  Var och en måste få  bilda sig en egen uppfattning om reportaget.

Personligen anser jag inte att Sveriges Radio levt upp till sitt motto att ge  allsidiga  bilder  dvs låta olika åsikter komma till tals.  Reportaget kunde lika gärna ha gjorts på uppdrag av Biskopsämbetet.

Biskop Anders kompis  Christer Hedin tillåts tex att helt oemotsagd  påstå  om katolska präster rent generellt  i  Sverige  ”Att man skickar  hit de bästa med otrolig potential i form av alla ogifta och maxutbildade präster.”

Den bilden delar jag inte.   Istället är min bild att det i landet råder en obalans i katolska prästers utbildning, bildning och sociala kompetens.  Detta har jag känt leder till spänningar inom katolska kyrkans prästerskap i Sverige pga många nationella särintressen, olika utbildningsgrad och olika syn i tidens kontroversiella frågor.

Så hör jag Christer Hedin säga att det är   ”Fantastiskt högt i tak.”   Jo, jag tackar ! Biskop Anders måste känna sig helnöjd med reportaget och med sin ”etniska rensning” som är hans strategi.   Reformkatoliker med förändringskrav  anser biskop Anders  inte har bemyndigande att kalla sig katolska och skulle lika gärna kunna lämna honom ifred – men betala kyrkoskatt har han ännu inte förbjudit oss.  Nyfrälsta, kravlösa, lovprisande, nöjda, lydiga  konvertiter som fn har Ulf Ekmans bok på nattduksbordet – är det en svensk-katolsk dröm för BÄ ?