Gert

du frågar

”vilken relation har KO till stiftet?”

Jag skulle svara att Katolsk Observatör har -om inte officiell ställning i stiftet -så i varje fall halvofficiell ställning.  En präst –    Otto Michael Schneider -sitter bla i dess redaktion.

På KO hemsida står att läsa

”KATOLSK OBSERVATÖR saknar varje form av formell koppling till Stockholms katolska stift. Det handlar helt om ett enskilt initiativ. Det som här framförs är frukten av vad redaktionen finner vara lämpligt att förmedla”

http://katobs.se/redaktion.htm

Ulf Silfverling som är redaktör och ansvarig utgivare för KO är den som nu också  skrivit  det  hårresande inlägget jag länkade till.

Klassiskt feltänk

I Stiftet finns Katolsk Kalender att köpa som ”sammanställs och utges av Katolsk Kalenders Vänner”.  Den innehåller en nästan   heltäcknade  förteckning över Stiftets resurser.  Där finns namnen på samtliga präster, församlingar, institutioner, föreningar mm i Stiftet. …….

………och  där läser jag under rubrik Tidningar och tidskrifter  bla Signum, Katolskt Magasin och……..

Katolsk Observatör  http://katobs.se/

Antingen går det alltså att ge ut en nättidning som kallar sig ”katolsk” men ”utan varje form av formell koppling till Stockholms katolska stift” och ändå få den omnämnd  i Katolsk Kalender   eller så LJUGER KO !

Genom att biskop Anders har peststämplat Katolsk Vision som  ”inte har bemyndigande att kalla sig katolsk”  och  gett Katolsk Observatör carte blanche, så går det att dra slutsats om ”vilken relation KO har till stiftet.”

// Irène

PS  Gert din fråga berör det mycket centrala temat om Katolska Kyrkans image i Sverige dvs hur framtsälls katolska kyrkan i media ?  Vilken bild av katolska kyrkan i Sverige vill Stiftsledningen ska prägla media ?

Genom att strypa vissa röster och promota andra styr ledningen för Stockholms katolska Stiftet katolska kyrkans IMAGE i Sverige !