Signum häromdagen översatt en intervju från Catholic News Agency (CNA) med kardinal Müller

Catholic News Agency, 2015-12-10

Mitt i allt fagert tal om barmhärtighet avslöjar kardinal Müller hierarkins  syn på  dess medlemmar, på oss gräsrötter. Hierarkin  ser sig som en  FÖRÄLDER  dvd FÖRMYNDARE  som ska UPPFOSTRA sina barn dvs oss vuxna, myndiga katoliker.

Müller får frågan

”Hur kan man vara barmhärtig och samtidigt rätta felaktiga trosuppfattningar hos andra?”

”Kardinal Müller: ”Hur kan en förälder vara barmhärtig och rätta barnen? I verkligheten är det ju så att om till exempel en far inte rättar sina barn utan rättfärdigar eller bagatelliserar deras misstag skulle han faktiskt inte älska dem och faktiskt driva dem till katastrof. Slutligen, en far som inte hjälper sina barn att inse sina misstag kan nog inte uppskatta dem och litar inte på deras förmåga att lära och förändras. Barmhärtigheten har, inskriven i sitt väsen, kärlek och sanning som oskiljaktiga från varandra. […] Barmhärtighet är därmed själva motsatsen till laissez-faire, annars skulle den inte återspegla Guds förhållningssätt till människan: det räcker att läsa evangeliet och se hur Jesus agerade, han som var god utan att göra billiga eftergifter i fråga om sanningen.”

Kardinal Müller: ”Barmhärtigheten ser oss som vi är, men låter oss inte förbli som vi är”

// Irène

PS  Så talar en celibatär kardinal som inte haft egna barn och en dag kommit till den punkt då barnen visar sig inte längre vara  barn,   då föräldrarna bör upphöra att vara uppfostrare och förmyndare – då barnen blivit  MYNDIGA och jämställda vuxna.

En dag  kan det dock också visa sig att vissa barn inte vill bli myndiga vuxna och ta eget ansvar ……….