Kardinal Müller – prefekt för Troskongregationen- anklagas för att  under sin tid som biskop i Regensburg 2002-2012 systematiskt ha förhindrat utredningar av  fall av sexuella övergrepp i Regensburgs världsberömda pojkkör  Regensburger Domspatzen.

”In a long interview in the German weekly Die Zeit, former chairman Fritz Wallner described how Müller, who was Bishop of Regensburg from 2002-2012, and his vicar-general, Fr. Michael Fuchs, ”systematically” prevented abuse cases from being investigated and calls for Fuchs, who is still vicar-general of Regensburg, to step down.”

http://ncronline.org/news/accountability/former-diocesan-leader-alleges-m-ller-thwarted-investigation-choir-boy-abuse

Fritz Wallner fd ordförande för en lekmannaorganisation i Regensburg intervjuas i Die Zeit och kräver generalvikariens avgång.

Georg Ratzinger -bror till B16- var kapellmästare för Regensburger Domspatzen 1964-1994 har 2014  bett om förlåtelse och erkänt kunskap om kroppsliga bestraffningar men nekar till att ha känt till sexuella övergrepp.

Fritz Wallner tillfrågas om det är trovärdigt. Nej ! svarar Fritz Wallner som håller med åklagaren som utgår ifrån att att Georg Ratzinger har känt till också sexuella övergrepp inom pojkkören.

http://www.zeit.de/2016/03/regensburger-domspatzen-knabenchor-gewalt-missbrauch

// Irène

PS I januri 2015 visades en dokumentären ”Sins Committed Against Choir Boys” i bayersk TV vilket föranledde att stiftet Regensburg beslöt om en oberoende utredning.