Vänner,

Biskop Anders Arborelius har låtit publicera en utredning angående anklagelser om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan i Sverige. Givet att utredarna haft full frihet och tillgång till allt material förefaller den mycket väl genomförd och dess slutsatser rimliga.

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/2/Katolska%20kyrkans%20utredningar%20om%20sexuella%20övergrepp%20mot%20barn_.pdf

Vid en internationell jämförelse tycks kyrkan i Sverige ha drabbats i mycket begränsad omfattning av prästers sexuella övegrepp.  Menvi är en del av världskyrkan och delar därför ansvaret för allt som sker och skett i kyrkan. Därav följer att debatten om vad som måste göras för att undanröja orsakerna är lika angelägen i Sverige som i USA, Tyskland eller Belgien.

Gert Gelotte