Även   The Tablet uppmärksammar brevet till Franciskus som undertecknats  av  biskopar, präster, nunnor och lekmän som alla blivit utsatta för Troskongregationens medeltida granskningsmetoder.  Brevet även skickats till kardinal Müller prefekt för Troskongregationen som under ett och samma tak agerar utredare, åklagare och domare.

Undetecknarna är

Dr Paul Collins, writer and broadcaster, Australia
Rev Charles Curran, Scurlock University Professor of Human Values at Southern Methodist University, Dallas, USA
Rev Roy Bourgeois, priest and activist, USA
Rev Brian D’Arcy CP, writer and broadcaster, Ireland
Rev Tony Flannery CSsR, writer and broadcaster, Ireland
Sister Teresa Forcades, OSB, Benedictine nun and physician, Spain
Sister Jeannine Gramick, SL, Loretto Sister, Co-Founder, New Ways Ministry, USA
Sister Elizabeth A. Johnson, CSJ, Distinguished Professor of Theology, Fordham University, New York, USA
Professor Paul Knitter, Emeritus Paul Tillich Professor of Theology, World Religions and Culture, Union Theological Seminary, New York
Rev Gerard Moloney, CSsR, Editor, Ireland
Bishop William Morris, Bishop Emeritus of Toowoomba, Australia
Rev Ignatius O’Donovan, OSA, Church Historian, Ireland
Rev Owen O’Sullivan, OFM Cap, Chaplain and Writer, Ireland
Bishop Patrick Power, retired Auxiliary Bishop of Canberra- Goulburn, Australia
Rev Marciano Vidal, CSsR, Former Ordinary Professor, Pontifical University Comillas, Madrid, Spain, Extraordinary Professor, Alphonsian Academy, Rome.


http://www.thetablet.co.uk/news/5448/0/congregation-for-the-doctrine-of-faith-must-end-medieval-practices-pope-urged-by-accused-

// Irène

PS  Sorgligt att  undertecknarna är okända för vanliga svenska katoliker, vilket beror på att internationella inomkatolska konflikter i läromässiga frågor filtreras bort i Stiftet i det som Gert Gelotte benämnt BULLERBYFILTER.  Signum har inte med ett ord uppmärksammat brevet.   Men Anders Piltz  har där skrivit en hyllad artikel om  Rädda det öppna Europa!

i vilken han bla  skriver

”Europas stoltaste arv är den vitala, kreativa laddningen mellan poler som inte får kortslutas: mellan stat och kyrka, mellan stat och samhälle, mellan lagstiftande, dömande och exekutiv makt, mellan politik och medier, mellan övervakning och rörlighet, mellan obligatorium och möjlighet, mellan kravet och nåden.”

Jo jag tackar ! Låter ju hur tjusigt som helst !  Och kostar inget att säga för en  katolsk präst …….

En sak är säker.  Det finns ingen risk att Troskongregationen skulle vara intresserad att undersöka någon  svensk katolsk företrädare.   I Stockholms katolska Stift kan samtliga  katolska företrädare och katolska yrkesteologer känna sig helt lugna och trygga!