Vänner,

alla religiösa symboler kan brukas och missbrukas. Alltså även korset.

Det kan användas som en bekännelse – men det är inte självklart till vad. Kristendomen är som bekant ingen åsiktsgemenskap.

Det kan användas som revirmarkör – du hör till oss men inte du.

Det kan användas som fälttecken – in hoc signo vincit!

Ett kors om halsen kan betyda ingenting eller allt – ett smycke vilket som helst eller en trosbekännelse.

Korset sägs stå för Guds självutgivande kärlek till mänskligheten – i så fall även till terrorister, såväl kristna som av annan bekännelse.

Korset syfte är universellt, följaktligen bör det användas så. Men inte för korståg och kolonialism.

Vi sviker korset om vi använder det för att markera vår samhörighet mot andra. Särskilt om dessa andra i sin tur missbrukar andra religiösa symboler.

Med religiösa symboler kan man hetsa människor mot varandra. Det har hänt förr med fruktansvärt resultat. Alltså borde vi ha lärt oss att använda korset med eftertanke, försiktighet och omtanke. Andra bör göra likadant, men korset är vårt ansvar.

Jag tycker det är självklart att vi skall göra motstånd mot islamistisk extremism, men inte därför att de kallar sig muslimer och i någon mening är det, utan därför att de är terrorister och inte därför att vi är kristna utan därför att vi är människor. I den kampen är korset en sällsynt illa vald symbol.

Gert Gelotte