Korsfararen Thomas Idergard fortsätter Korståget på Signumbloggen i artikeln ”Att synligt bära sitt kors som påven Franciskus” genom att nu avleda uppmärksamheten från debatten om Facebokgruppen Mitt Kors till att handla om att bära kors rent generellt.

http://signum.se/att-synligt-bara-sitt-kors-som-paven-franciskus/

Idergard skriver

”Påven Franciskus bär varje dag sitt biskopskors synligt på sitt bröst. Han stoppar aldrig undan eller döljer det, inte heller, förstås, när han träffar personer av annan religiös övertygelse.”

Det finns inte en kotte i den nu aktuella korsdebatten som ifrågasatt kristnas bruk att synligt bära ett kors om halsen.

Vidare skriver Idergard

”Som jesuit har påven Franciskus dessutom, precis som alla vi jesuiter, lovat att ställa sig ”under korsets baner”, som det heter i en avgörande kontemplation om det egna livsvalet i Ignatius av Loyolas Andliga övningar (övningar 136–148): det vill säga lovat att göra det egna livet till en berättelse om hur Kristi kors är vägen till verklig och varaktig försoning mellan Gud och människa, och därmed också mellan människor i världen.”

Det här med timing är inte Idergards bästa gren.

Det Franciskus just INTE gjorde var att i efterdyningarna av det fasansfulla mordet på fader Jacques Hamel framhålla det som Idergard nu framhåller.

Och vad har påvens fiskarring med saken att göra ?

”Dessutom bär han, också alltid, på sitt ringfinger den så kallade Fiskarringen. Den visar att han innehar det ämbete som Jesus först gav aposteln Petrus, som ursprungligen var fiskare. ”

// Irène

PS Jag fortsätter undra hur Thomas Idergard – samtidigt som han skickat in kort på sig själv iklädd det kristna korset till Facebookgruppen Mitt Kors – å det grövsta kan förtala en biskop i sin systerkyrka genom att mitt i sorgen efter mordet på fader Jacques Hamel skriva

”En som däremot aktivt osynliggjorde fader Hamels katolska identitet var Svenska kyrkans biskop i Stockholm, Eva Brunne, för vilken hans öde blev ett tillfälle för att lovprisa hennes egna insatser för religionsdialog.”

Jag undrar vad jesuiten och påve Franciskus skulle säga om detta uttalande från en korsbärande blivande präst i hans egen orden kom till hans kännedom …….

Om det är något som är ”nedslående” – för att låna Thomas Idergards uttryck – så är det Idergards medvetna förvrängning och illvilliga läsning av Göran Rosenberg och Eva Brunne.