Har svenska überkatoliker inte hört talas om att inte jämföra det bästa i sin egen religion med det sämsta i den andres ?

Idag finns en bra och intressant debattartikel i SvD med rubriken ”500 års kyrklig splittring går mot sitt slut” skriven av

Kurt Koch, kardinal – ordförande för Påvliga rådet för kristen enhet – och Martin Junge -generalsekreterare- Lutherska världsförbundet

”För första gången i historien uppmärksammar nu katoliker och lutheraner tillsammans minnet av reformationen på global nivå. Det är frukten av 50 års internationell dialog. Ett gemensamt uttalande ska undertecknas av påve Franciskus och biskop Munib Younan som en inledning på 500-årsminnet.”

” I en värld som kämpar med splittring, våld och konflikt vill lutheraner och katoliker från djupet av sin delade tro på en treenig Gud göra följande offent­liga uttalande:

• Katoliker och lutheraner ska tillsammans röra sig ännu närmare sin gemensamma herre och frälsare Jesus Kristus.

• Det är meningsfullt att upprätthålla en dialog.

• Det är möjligt att lämna konflikter bakom sig.

• Hat och våld, även på religiös grund, får inte avfärdas eller rättfärdigas utan ska tydligt fördömas.

• Mörka minnen kan blekna och försvinna.

• En smärtsam historia utesluter inte en ljus framtid.

• Det är möjligt att gå från konflikt till gemenskap och att göra resan tillsammans och med hopp.

• Det finns en kraft i försoningen, eftersom den gör oss fria att vända oss till varandra, men även att vända oss till andra med kärlek och hjälp. ”

http://www.svd.se/500-ars-kyrklig-splittring-gar-mot-sitt-slut/om/debatt

// Irène

PS

Varför kommer Franciskus just till Lund ?

Svenska Kyrkans hemsida svarar

”Lutherska världsförbundet och Vatikanen har gemensamt velat att högtidlighållandet ska hållas i Lund – dels därför att Lund representerar en tusenårig kristen närvaro före och efter reformationen, dels därför att Lutherska världsförbundet bildades i Lund för snart 70 år sedan.”

https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/fragor-och-svar-om-pavebesoket-i-lund

Stockholms katolska Stift svarar

”Både katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet var överens om att Lund skulle vara ett bra ställe för uppmärksammandet av reformationen. Det var i Lund som LVF bildades 1947. Lunds domkyrka – där den ekumeniska gudstjänsten ska hållas 31 oktober – har en 1000-årig historia som delas av katoliker och lutheraner. Lund ligger också i ”det lutherska Skandinavien”, som på många sätt präglats av reformationen.”

http://www.katolskakyrkan.se/pavens-besok

Noterar att Stockholms Stift inte uttrycker önskan om att ett gemensamt nattvardsfirande med Svenska kyrkan ”blir officiellt möjligt” vilket dock understryks av Svenska kyrkan enligt nedan

”Finns en strävan/dröm om att kunna bli en enad kyrka igen?
Det som vi främst önskar är att gemensamt nattvardsfirande blir officiellt möjligt. Det är viktigt särskilt för familjer där medlemmar tillhör olika samfund. Jesu bön om att vi alla må bli ett är vägledande för oss. Den synliga enheten (som inte automatiskt är detsamma som organisatorisk enhet) för att världen skall tro är vårt uppdrag och vårt mål. ”


I torsdags 29 sept var det bokrelease av ”Doften av rykande vekar” (utgiven av Artos) i Sankta Eugenia då Magnus Nyman och Fredrik Heiding SJ och bokförläggaren Per Åkerlund presenterade boken.

Apropå ”Det är möjligt att lämna konflikter bakom sig” och ”Mörka minnen kan blekna och försvinna”

Tror författarna till boken ”Doften av rykande vekar” att de medverkar eller motverkar till att lämna konflikter och mörka minnen bakom sig genom att lagom till jubileet presentera en bok som ensidigt betonar den absolut sämsta sidan hos den andra parten?

Har författarna aldrig hört talas om Krister Stendahls gyllene regel Jämför aldrig det bästa i din egen religion med det sämsta i den andres religion?

Undrar vad påven och Kurt Koch och Martin Junge skulle säga om de kunde förstå svenska och inse hur vissa tongivande überkatoliker i Sverige anstränger sig till det yttersta för att hålla liv i mörka minnen och konflikter från anno dazumal ?

”Se hur de älskar varandra ”
http://dagensseglora.se/2014/09/16/se-hur-de-alskar-varandra/

”Lackmustestet för überkatolikerna inför påvebesöket”
http://www.katolskvision.se/blog/?p=18526

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

9 svar på Har svenska überkatoliker inte hört talas om att inte jämföra det bästa i sin egen religion med det sämsta i den andres ?

 1. Gert Gelotte skriver:

  Irène,

  debattartikeln i SvD är förvånansvärt positiv med tanke på att den har drag av officiell deklaration. Jag hoppas förstås att påven tar ett steg till. Det är viktigt att få igång ekumeniken praktiskt, inte bara i ordval och dokument som eventuellt löser 1500-talets problem. Vi behöver ta oss an vår egen tid och då är gemensamt nattvardsfirande alldeles självklart.

  Sen noterar jag hjälplöst att du inte kan låta bli att gräva skyttegraven mot författarna till ”Doften av rykande vekar” ännu djupare. Lite inomkatolsk god vilja är inte fel, tvärtom en nödvändig ekumenik.
  Jag delar på intet sätt din uppfattning, vare sig om boken eller dess författare. Det vet du. Du vet också att det är viktigt för mig att markera detta. Jag vill inte såra dig men du har verkligen fått syftet med historieskrivning om bakfoten.

  Gert

 2. Irène Nordgren skriver:

  Gert

  ”Du vet också att det är viktigt för mig att markera detta. ”

  Och du vet att det är lika viktigt för mig att markera min uppfattning inklusive detta med TIMING. Absolut fel timing att lansera en dylik bok som ”Doften av rykande vekar” inför det stundande jubileet !

  Jag viker mig inte en tum ! Det var en förfärlig afton! Patetiskt att höra Nyman säga sig ”skriva historia för okunniga 30-åringar ” inför en publik som till 90 % bestod av knäpptysta pensionärer parallellt med att framhålla den egna religionens bästa sidor mot den andra religionens absolut sämsta sidor.

  ”Lite inomkatolsk god vilja är inte fel, tvärtom en nödvändig ekumenik.”

  Den repliken bör du rikta till Magnus Nyman och co -inte till mig.

  ”…….du har verkligen fått syftet med historieskrivning om bakfoten.”

  Skillnaden mellan dig och mig är att jag inte kräver tolkningsföreträde på hur boken skött sin historiebeskrivning.

  // Irène

 3. Gert Gelotte skriver:

  Irène,

  jo jag riktar repliken till dig. Allt är inte nån annans fel och det handlar inte om tolkningsföreträde, det handlar om att respektera historia som en seriös vetenskap.

  Jag är väldigt angelägen om att inte lägga mig i vad du skriver och hur du skriver. Det vet du. Var och en som skriver på KV:s blogg står för sitt och inte för någon annans texter. Ändå kan jag inte bortse från att när du sliter en motståndare i stycken så stänker det blod på mig. Och när du utsätter mig för detta gång på gång, trots att du vet vad jag anser, så måste jag till sist säga ifrån.

  Jag avskyr tillmälen som überkatoliker och jag tycker att en bra debattetik är att nog är nog.

  Gert

 4. Irène Nordgren skriver:

  Gert

  Det räcker för mig att veta att jag har Krister Stendahl på min sida.

  // Irène

 5. Gert Gelotte skriver:

  Irène,

  Krister Stendahl dog 2008.

  Gert

 6. Irène Nordgren skriver:

  Gert

  Menar du att man inte kan åberopa sig på döda människor ? I så fall konstaterar jag att vi har olika uppfattningar även om den saken.

  // Irène

 7. Gert Gelotte skriver:

  Irène,

  jag menar att du inte skall använda dig av döda personer som föredömen på samma sätt som vi brukar kritisera Rom för att göra. Döda människor kan ju inte försvara sig eller förklara vad de egentligen står i olika frågor.
  Vi, du och jag, brukar hävda att Rom med förkärlek använder sig av döda kvinnor (helgon) som kvinnliga förebilder, lätta att manipulera och möjliga att åberopa utan att de kan protestera. Jag tycker du skall se iupp så du inte gör det misstaget själv.

  Gert

 8. Irène Nordgren skriver:

  Gert

  Det finns vissa ord från döda människor som blivit bevingade redan medan de levde. Tex Krister Stendahls ”Jämför inte det bästa i din egen religion med det sämsta i den andres”. Något som ständigt citeras.

  Sällan har jag blivit varse hur illa det låter när Stendahls motto inte efterföljs som i torsdags.

  ”Vi, du och jag, brukar hävda att Rom med förkärlek använder sig av döda kvinnor (helgon) som kvinnliga förebilder”

  Det säger vi ju bara därför att vi vet att påvedömet inte använde sig av de förebildliga kvinnorna i livet utan först århundraden efteråt.

  Din analogi haltar betänkligt.

  Som litet katolskt barn blev jag inte så sällan betraktad med misstänksamhet. Kan jag hjälpa att jag idag känner en ogrumlad glädje i att katolska kyrkan blivit poppis på olika sätt och detta särsklilt med Franciskus som påve. Kan jag hjälpa att jag är fed-up med att höra den ena katolska professor Bergsäker efter den andra mala om och om igen hur hemskt katoliker haft det i det här landet för 500 år sedan ?

  // Irène

 9. Gert Gelotte skriver:

  Irène,

  om du känner dig fed up eller inte är irrelevant. Katoliker hade det hemskt i det här landet för 500 år sedan. Det är ett faktum. Jag förstår inte poängen med att förneka detta.

  Gert

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *