Läs om Staffan Bergström- läkaren som vigt sitt liv till att minska mödradödligheten i världen.

”Att utbilda barnmorskor att utföra akuta kirurgiska ingrepp är en lösning för att minska mödradödligheten. Det menar Staffan Bergström, professor i internationell hälsa och chef för kvinnokliniken vid universitetssjukhuset i Maputo 1982–1986.”


http://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/barnmorskor-utbildas-i-kirurgi-for-att-radda-liv/

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=6430

// Irène

PS Som katolik och tillhörande en kyrka där kvinnors sexuella -och reproduktiva hälsa styrs av celibatära män – som förbjuder artificiella preventivmedel och SAMTIDIGT pläderar för lagstiftning som förbjuder abort – med förödande verkan för kvinnor i tredje världen blir en läkare som Staffan Bergström min hjälte.

Hur länge ska det pågå – den helt absurda situationen att celibatära män i Vatikanen ska sitta och bestämma över kvinnors liv istället för att överlåta beslut som rör kvinnors liv bestämmas av kvinnor.

Staffan Bergström
»Graviditet är ingen sjukdom, mödrars överlevnad är en mänsklig rättighet.«

Nej mödrars överlevnad är ingen mänsklig rättighet anser min katolska kyrka.