Påven är på allas läppar och i alla media.

”Has Pope Francis just opened a door for non-Catholics to receive communion? ”

http://www.thetablet.co.uk/blogs/1/877/has-pope-francis-just-opened-a-door-for-non-catholics-to-receive-communion-

Svenska Dagbladet
http://www.svd.se/paven-vacker-en-langtan-efter-moraliskt-ledarskap

Dagens Nyheter
http://www.dn.se/kultur-noje/bjorn-wiman-ar-paven-katolik-i-dag-ar-svaret-inte-langre-lika-sjalvklart/

Den fråga som väckt störst tvärkyrklig uppmärksamhet är frågan om synen på eukaristifirande. Franciskus har här visat en öppenhet som väckt glädje hos många – bla Katolsk Vision – men samtidigt kritik och motvilja hos andra – bla Katolsk Magasin och Katolsk Observatör. http://www.katolsktmagasin.se/2016/10/25/vad-bestar-skillnaderna-katolsk-och-protestantisk-syn-pa-eukaristins-sakrament/
http://www.katolskvision.se/blog/?p=20919

Om jag själv sammanfattar läget så ser jag Franciskus ekumeniska resa till Sverige som en manifestation på Jesu ord ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

Lyssna på Franciskus på besök i en luthersk kyrka i Rom förra året. ” Har vi inte samma dop ? Om vi har samma dop då måste vi vandra tillsammans. Vad är skillnaden ? Det finns tolkningar, förklaringar men livet är större än tolkningar och förklaringar. En tro, ett dop en Herre som Paulus lärt oss. Dra konsekvensen av detta.”

https://www.youtube.com/watch?v=6dv_HvNuumI

// Irène

PS
Ser vi början på ett paradigmskifte mellan Franciskus syn på ekumenik och på Benediktus XVI syn ? B16 ifrågasatte om andra kyrkor hade rätt att kalla sig kyrkor och såg som sin främsta uppgift att undervisa Jesus i katolsk trosundervisning- enligt nedan.

Katolska kyrkan är som tur är större än Stockholms katolska stift och inom den universella kyrkan finns röster som stick i stäv med Katolskt Magasin och KO avvisar konversion som förutsättning för gemensamt eukaristifirande.

En sådan viktig röst är Enzo Bianchi som leder den ekumeniska kommuniteten Bose kloster, här tillsammans med Franciskus

http://www.katolskvision.se/blog/?p=745

Bland Jesu vänner i Bose – Monastero della bouna volontà
http://www.katolskvision.se/blog/?p=4165

Boses ”systerkommunitet ”Ekumeniska kommuniteten Bjärka – Säby och Peter Halldorf

”Du är Petrus, Klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka.” ”Är det Petrus person som Jesus avser när han säger ”på den klippan skall jag bygga min kyrka”? Eller är det den bekännelse Petrus gett – ”Du är Messias, den levande Gudens son ” – som är den grund på vilken kyrkan byggs? ”

”Församlingen är grundad på klippan Kristus.”

Peter Halldorf citerar den ortodoxe teologen Olivier Clément ”I denna betydelse är varje enskild troende och alla troende i gemenskap ”arvtagare” till Petrus .”

http://www.katolskvision.se/blog/?m=20160727