Sr Madeleine Fredell OP – i Lunds Domkyrka den historiska dagen 31 oktober 2016 – läser tredje imperativet ”Katoliker och lutheraner bör på nytt förplikta sig till att söka synlig enhet och till att tillsammans utröna vad detta innebär rent konkret och till att oupphörligt sträva mot detta mål.”

// Irène