På planet hem håller Franciskus sin vana trogen en presskonferens varvid Kristina Kappelin ställer en fråga till påven om kvinnliga präster inom katolska kyrkan. Kan en ändring komma inom de närmsta årtiondena ? Och om inte – varför ? Är de katolska prästerna rädda för konkurrensen ?

Franciskus svarar

– Jag har hört att svenska kvinnor är mycket starka och duktiga och därför finns det en och annan svensk man som söker sig en kvinna från nåt annat land. Men jag vet inte om det är sant.
Vad gäller kvinnopräster i katolska kyrkan så har det sista ordet sagts av den helige Johannes Paulus II och det gäller fortfarande. Vad gäller konkurrensen så vet jag inte.

Kristina Kappelin frågar om beslutet gäller för alltid varvid Franciskus svarar

– Vad den helige Johannes Paulus sade så går det i den riktningen.

Därefter kommenterar Kristina Kappelin påvens uttalande för TV tittarna och påtalar hur 1994 Johannes Paulus II uttalande (hon syftar på Ordinatio Sacerdotalis ) uppfattats som något ”inom ramen för ofelbarhetsdogmen och inte får ifrågasättas.”

// Irène

PS Kul att frågan om kvinnliga präster inom katolska kyrkan lyfts fram av svenska media.

Kristina Kappelin tolkar Franciskus när det gäller frågor om kvinnor utifrån hans ålder (snart 80 år) och man med sydamerikansk bakgrund. ”Lite gammelmansskämt”.

Jag håller helt med men som katolik är det sensationellt att bara så där vidare kunna tala öppet om dessa frågor men OCKSÅ konstatera att det minsann finns gott om betydligt yngre katolska präster i Sverige som minsann är minst lika gammelmansaktiga som Franciskus när det gäller kvinnor i allmänhet och kvinnliga präster i synnerhet. Skillnaden ligger mer i att svenska katolska präster inte offentligt lika OFÖRBLOMMERAT avslöjar sina fördomar om kvinnor utan är lite mer sofistikerade i sina uttalanden.

Svenska journalister – typ Kristina Kappelin -skulle kunna hjälpa progressiva katoliker genom att intervjua internationellt kända progressiva katolska teologer -såväl manliga som kvinnliga – och konfrontera den svensk-katolska teologiska gammelmansmaffian med de fakta som lätt kan fås fram genom utländska katolska teologer.

Det är något så genomgående trista diskussioner som förs i katolska media i Sverige när det gäller kvinnoprästfrågan av katolska präster och katolska teologer som talar som om de hade tolkningsföreträde i hela katolska världen.

Så är ju inte fallet.

Kvinnoprästfrågan är absolut inte avgjord för alltid. Det är bara nys. Kvinnoprästfrågan ligger absolut inte ”inom ramen för ofelbarhetsdogmen.”

Det är bara ett gängse katolskt trick från klerikalt konservativt håll att ständigt låtsas som att kvinnoprästfrågan har samma dignitet som tyngdlagen. Att kvinnoprästfrågan är lika oföränderlig som tyngdlagen ! Så är ju inte fallet !

Om svenska katolska teologer inte litar på kvinnliga teologer så har jag tidigare skrivit om Georg Kraus – en katolsk manlig professor i dogmatik med vattentätt CV som säger

”Sammanfattningsvis går det att formulera följande slutsats : Fundamentala dogmatiska principer visar att det ur trossynpunkt inte går att rättfärdiga att kvinnor utesluts från ämbetsvigning; dessa dogmatiska principer talar snarare bestämt för att kvinnor fullt ut besitter andliga kvalifikationer för vigning till alla kyrkliga ämbeten. I frågan om kvinnliga ämbetsbärare är tiden inne för katolska kyrkan att erkänna tidens tecken och att agera kreativt med införandet av kvinnliga ämbetsbärare. ”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=6497

http://www.womenpriests.org/teaching/nientied.asp

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19940522_ordinatio-sacerdotalis.html