Vänner,

i en intressant artikel i Dagen hävdar Michael Wear att det var katolikers röster i några så kallade swingstates i ”rostbältet” (krisdrabbade industriområden) som gav Donald Trump segern i det amerikanska presidentvalet. Om detta stämmer aktualiseras en fråga som jag tidigare mest ställt mig inför den evangelikala opinionen: Kan kristen tro i praktiken se ut hur som helst?

Är abortfrågan så viktig att den väger över att Donald Trump profilerat sig som både sexist och rasist samt att han, en nolltaxerarande miljardär,  vill riva ner de sociala förbättringar för USA:s många fattiga som president Obama, trots motstånd i kongressen, lyckats driva igenom. Jag tänker på sjukförsäkringen (Obamacare) som ger fler trygghet vid sjukdom – men långtifrån alla. Amerikaner dör därför att de är amerikaner och inte har råd med adekvat sjukvård. Hade samma människor varit exempelvis kanadensare hade de haft tillgång till sjukvård och överlevt. Michael More uppskattar dödstalen i USA på grund av bristande tillgång till sjukvård till 50 000 personer om året!

Eller kan det vara så att rädslan för arbetslöshet, som hotar både sjukförsäkring och pension, gör att även katoliker väljer en person som lovat trolla tillbaka den gamla utkonkurerade industrin? Något man måste vara antingen mycket okunnig eller helt desperat för att tro på.

Jag påstår inte att jag vet. Men det ser onekligen ut som om kristen tro i praktiken kan se ut hur som helst och fungera som omslagspapper på vad som helst – till och med en politisk charlatan som Donald Trump.

(Michael Wear var högsta ansvarige för relationerna med religiösa samfund i Obamas presidentvalskampanj 2012.)

Gert Gelotte