I söndags 3 september visades i Dokument Utifrån ”Påven och pedofilerna”

Påven och pedofilerna _ SVT Play

4 sept Johan Croneman i DN

”Det är inget nytt, det är gamla nyheter, men det är lika chockerande varje gång: Inte det faktum att övergreppen mot barn begångna av katolska präster har ägt rum, att de förmodligen har pågått i flera århundraden, och att övergreppen fortsätter.
Nej, det mest chockerande är att katolska kyrkan aldrig tycks upphöra med att ducka, att mörka och att ljuga, och att skuldbelägga barnen – och att hela dess följe (särskilt i medierna) mycket ofta fortsätter att relativisera. Jag letar mig till exempel bakåt i de svenska arkiven, tio, femton, tjugo år, och alldeles för många ledande svenska katoliker ger prov på samma mumlande och förfärande undanflykter. Ja, om de nu över huvud taget säger flaska.”

http://www.dn.se/kultur-noje/johan-croneman-katolska-kyrkans-tystnad-sviker-alla-barn-som-drabbats/?forceScript=1

Glädjande att efter Cronemans artikel ”ledande katoliken” Erik Helmerson skriver ledare i DN och utövar katolsk självkritk 5 sept.

”Katolska kyrkan måste vädras ut”

”Varje enskild katolik har ett medansvar för att bringa ljus över mörkret och få stopp på sexövergreppen.”

http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-katolska-kyrkan-maste-vadras-ut/?forceScript=1

// Irène

PS Som sagt oerhört viktigt att såväl ”ledande katoliker” liksom alla vi andra vanliga katoliker ”känner medansvar.”

”MEN RÄCKER TYVÄRR INTE MED VÄDRING” !

Vad är det då som krävs ! Svaret är lika enkelt som svårt !

Det kräver att vi alla katoliker måste yrka på en SYSTEMFÖRÄNDRING.

Det kommer inte att gå att få bukt med pedofilpräster så länge katolska kyrkan envisas med att kvarstå som en absolut monarki med en enväldig påve inom en enväldig maktstruktur som vägrar ta till sig maktfördelningsläran om lagstiftande, verkställande och dömande makt.

Det är en GENOMSJUK maktstruktur som katolska kyrkan lever efter med påvar som inte behöver stå ansvariga inför någon jordisk makt utan bara inför en himmelsk …..