Min septemberkrönika på Dagens Seglora handlar om katolska medias tystnad om nyheten att sr Madeleine Fredell höll högtidstalet vid Riksmötets öppnande 2017.

”Genom att lysa med sin frånvaro i den svenska nyhetsrapporteringen gav Signum utrymme för spekulationer. Ämnet för predikarsyster Madeleine Fredells högtidstal var mångfald och flyktingar och deras utsatthet – ett tema som Signumbloggens inflytelserike medarbetare f d ordföranden i MUF och tillika numera jesuiten och blivande prästen, Thomas Idergard särskilt och ofta visat intresse för, men då utifrån en diametralt motsatt ståndpunkt i själva sakfrågan än syster Madeleine. ”

http://dagensseglora.se/2017/09
/15/riksmotets-oppnande/

// Irène