Vänner,

När vi säger att Sverige är ett kristet land menar vi att Sverige domineras av kristen kultur. Men påståendet att Israel är ett judiskt land betyder något annat. Det betyder att Israel är ett land för judar där endast judar har fulla medborgerliga rättigheter. Ett sådan anspråk godtar vi inte i något annat sammanhang, så varför godtar vi det i Mellanöstern? Är inte palestinier människor med mänskliga rättigheter. Om detta skriver jag i dagens 6/10 ledare i ETC Göteborg:

https://goteborg.etc.se/ledare/marken-manniskorna-bor-pa-har-ingen-tro

Gert Gelotte