Innsbrucks nyutnämnde biskop Hermann Glettler
”The newly appointed head of the Austrian Diocese of Innsbruck, Bishop-elect Herman Glettler, has surprised people by coming out in support of the ordination of women to the diaconate.

He has also suggested that it’s not too far-fetched to think that women may even be admitted to the priesthood in the future.

The 52-year-old priest, in a series of interviews following his September 27th appointment, further said he is also in favor of allowing married men to become priests and divorced and remarried Catholics to receive communion.”

http://www.catholicherald.co.uk/news/2017/10/03/new-bishop-of-innsbruck-calls-for-women-deacons/

// Irène

PS Franciskus utnämning av biskop Hermann Glettler personifierar alltså ett trendbrott vad beträffar biskopsutnämnngar och symboliserar därmed ett viktigt steg till att katolska kyrkan i framtiden kan komma ändra sin inställning till kvinnliga präster.
Hittills har det avgörande kriteriet att kunna bli utnämnd till biskop varit att den tilltänkte biskopskandidaten av en nuncio bedöms ha ett ”rent” CV dvs att biskopskandidaten har ett väldokumenterat motstånd mot kvinnliga ämbetsbärare. Att katolska kyrkan hittills har kunnat vidmakthålla Kanonisk Lag § 1024 – som säger att endast döpta män kan vigas till präster – beror just på urvalet av ”rätt” biskopskandidater.

http://www.vatican.va/archive/ENG1104/__P3P.HTM

Det är dels ett trendbrott att någon väljs till biskop TROTS dokumenterad positiv inställning till kvinnliga diakoner och i framtiden också kvinnliga präster ! Men det är också ett trendbrott att Franciskus utnämner en biskop som inte föreslagits av landets nuncie i det här fallet ärkebiskop Stephan Zurbriggen !
”Franciskus sätter sig över alla förslag av nuncien” skriver österrikiska Die Presse som också låter meddela att det från säkra källor sägs att kardinal Schönborn lobbat för Hermann Glettler i Rom.

http://diepresse.com/home/panorama/religion/5290502/Neuer-Bischof_Rom-ueberrascht-Tirol-mit-Steirer-Hermann-Glettler

Att det snarast krävs en ändring i utnämningsproceduren av katolska biskopar anser den nyutnämnde biskopen att det inte råder några tvivel om.

”It was no surprise, then, that Bishop-elect Glettler was asked at the opening press conference whether he thought the procedure for appointing bishops was adequate.

“It urgently needs rethinking,” he said without hesitation.”

https://international.la-croix.com/news/new-bishop-in-austria-favors-women-deacons-married-priests/6055