Hej Bengt

Det var genom ditt blogginlägg ”Spännande berättelse om ekumenik och evangelisation i Kazakstan” som jag blev varse att Ulf Ekman redan efter 1 år som katolik ansågs mogen att representera katolska kyrkan ute världen där han nu – 2 år efter sin konversion- redan är i full gång med att fungera som katolsk missionär efter att nu senast i Kazakstan officiellt inbjudits med hustru Birgitta av ärkebiskop Thomas Peta i Astana

https://bengtmalmgren.wordpress.com/2017/10/28/spannande-berattelse-om-ekumenik-och-evangelisation-i-kazakstan/

Du länkar gärna förbehållslöst och alltid helt okritiskt till mycket som har med din gode vän Ulf Ekman att göra som nu tex till hans pod ”20 minuter med Ulf Ekman. ”

https://podtail.com/podcast/tjugo-minuter-med-ulf-ekman/20-ulf-birgitta-om-sin-senaste-resa/

Som progressiv katolik drar jag öronen åt mig att lyssna på Ulf Ekmans och hustru Birgittas totalt reservationslösa berättelse om sitt besök hos ärkebiskop Thomas Peta och hans hjälpbiskop Athanasius Schneider. Ärkebiskopen en ”jättehärlig människa ” ”helt underbar.” Allt var bara ”roligt” ”kul” och ”mysigt” i Kazakstan. Inte någon kritik mot något. Fattas bara när nu försäljningsturnén av boken ”Den Stora Upptäckten” -som först promotats av biskop Anders – nu fick draghjälp av också ärkebiskop Thomas Peta som låtit översätta boken till ryska och varit behjälplig med fortsatt turnerande i Kazakstan. Kan det bli roligare och mysigare ?
Kan vem som helst offentligt representera katolska kyrkan ute i världen ? Ja den frågan ställer jag mig när jag lyssnar på Ulf och Birgitta Ekman? Vidare undrar jag hur aningslös man får vara som katolik när man möter officiella katolska företrädare ? Det är ju ingen hemlighet att det råder en öppen maktkamp inom katolska kyrkans hierarki. I kampen om den ”sanna katolska kyrkan” hör ärkebiskop Thomas Peta och hans hjälpbiskop Athanasius Schneider helt klart till Franciskus motståndsrörelse.
Det vi kallar kristendom har alltsedan sin begynnelse ställts inför olika frågor som krävt liktydiga svar som inte kunnat uppnås med påföljd att kristenheten manifesterat och formerat sig i olika kyrkor och samfund. En gång i tiden utgjorde frågor om Jesus är sann Gud och sann människa och om Maria är gudaföderska eller enbart Jesusföderska orsak till koncilier och till sin tids nätverkande mellan olika falanger och grupperingar. Så har det sett ut och så ser det fortfarande ut än idag. Maktkamp om tolkningsföreträdet är sig lik och nätverkandet likaså. Idag rör sig oenigheterna om kvinnor och homosexuella, om sex och samlevnad och stridigheter mellan pro-life och pro-choice.
Sedan Franciskus tillträdde som påve har även frågan om pastoral barmhärtighet när det gäller frånskilda och omgiftas tillträde till nattvardsbordet också skapat oenighet. Olika reaktioner har manifesterats under och efter förberedande och ordinarie familjesynoder 2014 och 2015 och på Franciskus exhortation Amoris Laetitia.
Det vi beskådar idag skulle kunna sammanfattas som striden mellan en katolsk kyrka som önskar vrida klockan tillbaka till Vat 1 med företrädare i kardinaler som tex Burke och Müller och en katolsk kyrka som önskar förverkliga Aggiornamanto från Vat 2 med bla Franciskus som företrädare som förespråkar parrhesia och barmhärtighet, som tvättar kvinnors fötter på skärtordagen och inte ställer upp på att fördöma homosexuella. Allt detta bidragit till att inomkatolska motståndsrörelser uppstått och grupperat sig i olika nätverk och organisationer. Ett fäste i klar förkonciliär anda finns tex i Kazakstan med polske ärkebiskopen Thomas Peta i huvudstaden Astana och hans hjälpbiskop Athanasius Schneider.
Thomas Peta åberopar sig gärna på påve Paul VI ”författaren till encyklikan Humanae Vitae” och påstår efter ordinarie familjesynoden 2015

”Under förra årets synod försökte Satans rök tränga sig in Paul VI aula. Tyvärr kan man fortfarnade känna lukten av denna infernaliska rök i några av ämnena i arbetsdokumentet (“Instrumentum Laboris”) likaså i några av interventionerna som gjorts av årets synodfäder.”

http://catholicherald.co.uk/news/2015/10/15/archbishop-peta-the-smoke-of-satan-has-entered-synod-discussions/


Abp Tomash Peta, Abp Jan Pawel Lenga, and Bishop Athanasius Schneider
https://www.lifesitenews.com/news/breaking-three-bishops-urge-francis-to-rebuke-pastoral-guidelines-allowing
Athanasius Schneider förkunnar i raljerande ton att

”barmhärtighet av pastorala skäl och som det påstås i våra dagar Guds ömhet bara är en ursäkt för att rättfärdiga försyndelser.”

Katolsk Observatör tillhandahåller gärna mer av Schneiders teologi för den som är intresserad. Exempel

”Den offentliga tvagningen och vanligtvis även kyssandet av kvinnors fötter av en man, som i vårt fall av en präst eller biskop, anses av varje förnuftig person inom alla kulturer att vara något opassande, ja till och med en aning oanständigt. Tack vare Guds visa rådslut är ingen präst eller biskop tvungen att offentligen tvätta kvinnors fötter på Skärtorsdagen, det finns ingen bindande norm för detta och själv fottvagningen är även den fakultativ.
http://katobs.se/int_athanasius_schneider_2016.htm

Schneider håller tal på konservativa TV kanaler som man kan lyssna på via internet och där han ofta och gärna citerar dokument från 1 VAT.
https://www.youtube.com/watch?v=ARf1clfAG10

Biskop Schneider ondgör sig också över Franciskus uppfattning att alla människor skulle vara Guds barn.

”Only those are children of God who believe in Christ, who are not born of the flesh or the blood, which is the natural level, but who are born from God through faith in Christ and baptism. This is declared by God Himself in the Gospel of John. The above mentioned statement of the pope contradicts in some way the word of God itself.”

Här ett tydligt exempel på ersättningsteologi.

”The Jewish rejected this Divine covenant, since Jesus told them: ”Whoever hates me also hates my Father” (Jn 15,23). These words of Jesus are still valid for today’s Jews: ”Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away” (Mk 13,31). And Jesus said that if you do not accept me, you cannot go to the Father.[23] When today’s Jews reject Christ, they reject the Father and his covenant, too. Because there is ultimately one covenant only, not two covenants: the Old went over to the New Covenant.”

https://rorate-caeli.blogspot.com/2016/04/exclusive-interview-with-bishop.html

// Irène