”Josef Seifert, a Catholic philosopher who has been critical of Pope Francis’ apostolic exhortation, ”Amoris Laetitia”

Som gängse är när det gäller etiska frågor kring liv och död och familj råder inom katolska kyrkan inte konsensus. Efter att Franciskus 2016 reformerat Påvliga rådet för Liv / Pontifical Academy for Life (PAV) – dvs inte förlängt medlemskapet för vissa (tex Josef Seifert) utan tillsatt nya även icke-katolska medlemmar och inte längre krävt att medlemmarna undertecknar den tidigare obligatoriska pro-life eden – har Josef Seifert mfl nu bildat ett eget råd ”JOHN PAUL II ACADEMY FOR HUMAN LIFE AND THE FAMILY” (JAHLF) med Josef Seifert som dess ordförande.

JAHLF har nu kommit med sin första officiella deklaration vad beträffar palliativ vård vid livets slutskede och där man bla förbjuder terminal sedering som beskrivs som en ”förskönande term för eutanasi” och som ”berövar människan hennes värdighet och medvetande.”

”Terminal Sedation is also immoral, however, even when it does not shorten life: because it is directed against the Dignity of Rational Conscious Life.”

https://onepeterfive.com/wp-content/uploads/2018/01/JAHLF-on-PAV-DECLARATION-FINAL-FINAL-VERSION-31-01-18.pdf

// Irène

PS Som katolik är jag alltid på min vakt kring alla sammanslutningar, deklarationer och uttalanden i namn av den helige Johannes Paulus II (som mer ömmade för embryon än barn som utsätts för sexuella övergrepp av katolska präster).
Detta gäller i allra högsta grad ”John Paul II Academy for Human Life and the Family” (JAHLF) som jag ser som en förskönande omskrivning för att motståndare till Franciskus exhortation ”Amoris Laetitia” ska kunna fortsätta promota OMÄNSKLIGT LIV och LIDANDE.