Vänner,

med anledning av internationella kvinnodagen publicerade vårt katolska stift ett antal Franciskuscitat om kvinnor, kvinnors roller och kvinnors betydelse. Det är intresant läsning som röjer en djupt romantisk syn på kvinnor. En uppfattning som ofta delas av celibtära katolska män. Den enda kvinna de kommit fysiskt nära är modern. Denna realation idealiseras. Kvinnan görs till en upphöjd, nästan himmelsk varelse, i stället för tillåtas vara en jämställd människa. Där på en piedestal är kvinnan beundrad, dyrkad, men inte fri. Dessutom definierad av män. Men bedöm själva:

http://sv.radiovaticana.va/news/2018/03/08/påven_franciskus_om_kvinnorna/1366101

Gert Gelotte